Současná pandemie koronaviru znatelně postihla knižní trh. Více než 80 % tržeb plyne z tištěných knih, a proto představuje uzavření kamenných obchodů velký problém. Vládní opatření proti dopadům na kulturní sektor sice počítají s pomocí malým nakladatelům, bohužel tato pomoc neodpovídá skutečným škodám a vzhledem k tristnímu stavu rozpočtu zřejmě ani dostačující být nemůže. Proto přicházíme s několika systémovými opatřeními, která podpoří celý trh, ne jenom několik vyvolených podnikatelů.

Většina prodejců knih na státní podporu nedosáhne a požadavky nakladatelů na dotování vydávání knih plošně jsou v tuto chvíli mimo hru. 20 milionů korun do literatury, které slíbil ministr kultury Lubomír Zaorálek, nedokáže trhu s knihami nijak pomoct. Připravili jsme proto návrhy, kterými by vláda a Ministerstvo kultury mohly minimalizovat škody v tomto segmentu kultury.

  • Okamžité odložení plateb DPH pro knižní trh – umožní to nakladatelům lépe soustředit své současné zdroje na boj s krizovým stavem.
  • Velmi bychom podporovali další snížení DPH na knihy na super nízkou nebo ještě lépe nulovou sazbu na dobu jednoho roku.
  • Vytvořit fond na podporu akvizicí knihoven všech stupňů – pokud Ministerstvo kultury dá vzniknout fondu na podporu nákupu nových knižních titulů, tak tím podpoří trh jako celek a podpoří jednotlivé knihovny, které se mohou po ukončení vládních opatření těšit zvýšené návštěvnosti.
  • Nepodmiňovat příspěvky tím, že žadatel musel již někdy být úspěšným příjemcem grantové podpory Ministerstva kultury. Je to silně diskriminační aspekt, který naráží i na problematiku chybějícího informačního systému pro rozdělování dotací.
  • Vláda by měla vzít v potaz význam kontinuity v kultuře a více investovat do živé kultury.
  • Všechny tyto opatření by se samozřejmě měly týkat i audioknih a e-booků, které zatím hrají spíše menší roli na českém trhu, ale mají významný růstový potenciál. Ministerstvo kultury by v nové situaci mělo připravit strategii podpory e-knih ve veřejných knihovnách.

Co mohou udělat samosprávné celky?

  • Přístup ke knihkupectvím jako k veřejné službě – menší knihkupci již teď bojují o přežití na trhu a jejich podnikání nelze chápat jako klasickou výdělečnou činnost. Zisky nemají velké a jsou zprostředkovateli knižní kultury, která má v České republice značnou tradici.
  • Odpuštění nájmů ve svých prostorech – efektivní a hlavně rychlá podpora na prvním místě spočívá v tom, že se město vzdá části svých příjmů. Dotování finančními prostředky by měl být až druhý krok.
  • Podpora akvizic knihoven, které samosprávný celek zřizuje – i na první pohled malé částky mohou menším knihovnám pomoci. V souvislosti s vládními opatřeními se neuskuteční celá řada kulturních akcí. U těch, které se v letošním roce již neskuteční a příspěvek z grantového systému se nevyčerpá, se nabízí možnost takové finance přesunout právě na podporu akvizic knihoven. Kulturní rozpočet by měl být zachován a jeho prostředky by neměly být převáděny do jiných kapitol obecních rozpočtů.