Na Ministerstvu kultury se konal kulatý stůl za účasti Pirátů na téma autorského práva. Sněmovnu totiž čeká projednání implementace evropské směrnice, jejíž prvky podle upozornění Pirátů odporují Programovému prohlášení vlády a zasahují do svobody projevu uživatelů na internetu. Pro Piráty je otázka svobody internetu a svobodné kultury zásadním tématem, připravili proto pozměňovací návrhy ve prospěch posílení práva uživatelů a autorů působících na internetových platformách.

Seminář zahájil ministr kultury Martin Baxa, za Piráty se jej zúčastnila poslankyně Klára Kocmanová, pirátský náměstek na Ministerstvu kultury Ondřej Chrást nebo advokát a expert na autorské právo Ondřej Vykoukal. Dalšími účastníky například náměstkyně MKČR Petra Smolíková a právník Martin Husovec, ale také zástupci Unie vydavatelů, Svazu knihkupců a nakladatelů a dalších. Návrh zákona byl připravován od roku 2019, kdy byl poprvé předložen Sněmovně. Po říjnových volbách byl opětovně schválen minulou vládou v totožném znění a nyní se k němu poslanci vrací, přičemž Piráti budou ve Sněmovně prosazovat nápravu.

Podle Kláry Kocmanové bylo cílem dnešního setkání otevření diskuze o problematických částech směrnice: > „Na výstupy z této diskuze chceme navázat pozměňovacími návrhy, které ve Sněmovně předložíme. Velmi si vážím vstřícnosti pana ministra Baxy, díky kterému bylo možné setkání uskutečnit na půdě Ministerstva kultury a panu náměstkovi Chrástovi, že tento kulatý stůl zorganizoval. Části směrnice, které chceme opravit, se týkají tří oblastí: práva vydavatelů, automatické filtry a ochranu uživatelů před nadměrným blokováním a také chceme podpořit digitální vzdělávání. Před předložením pozměňovacích návrhů na půdě Poslanecké sněmovny jsme otevření dialogu se všemi, kterých se tato legislativní úprava dotkne.”

Podle Programového prohlášení vlády je autorské právo třeba přizpůsobit realitě 21. století. Ta s sebou přináší rozvoj technologií, který umožňuje nové možnosti tvorby a šíření autorských děl. Jednou z možností, které svobodná počítačová síť přináší, je i rozšíření přístupu k informacím, kultuře a vzdělání.

Ondřej Vykoukal, advokát a odborník na autorské právo, označil za jedno z největších rizik blokování obsahu, který představuje nepřiměřený zásah do práv uživatelů:
> „Piráti od svého vzniku aktivně hájí svobodu na internetu a stejný cíl mají naše návrhy. Nadměrné blokování obsahu na internetu, tzv. overblocking, je jedním z největších rizik, které copyright směrnice přináší. Námi navrhované úpravy zásadním způsobem zvyšují ochranu běžných uživatelů před zásahy do svobody projevu a jejich soukromí. Autorský zákon musí obsahovat jasné a dostatečné záruky pro ochranu práv uživatelů. Také je třeba zdůraznit, že pirátské návrhy nejsou v rozporu se samotnou směrnicí, implementaci chceme v rámci povoleném směrnicí vylepšit.”

Jednou z dalších problematických věcí je tzv. rozšířená kolektivní správa, systém v ČR známý především prostřednictvím organizace OSA. Pirátský náměstek Ondřej Chrást k tomu uvedl: > „Rozšířená kolektivní správa, tedy režim opt-out pro práva vydavatelů, který směrnice zavádí, není vhodným řešením. V souladu s původní připomínkou Svazu průmyslu a obchodu považujeme návrh za neodůvodněný z hlediska počtu potenciálních uživatelů. Dle Závěrečné zprávy RIA je tato varianta hodnocena s převažujícími negativy. Novou, a navíc opt-out kolektivní správu považujeme za přežitek, který už nemá v nové moderní legislativě místo a určitě existují jiná a lepší řešení.”

K implementaci směrnice Evropského parlamentu měli Piráti v minulosti řadu výhrad. Na sérii happeningů a protestních akcí upozorňovali zejména na automatické filtry, které by výrazně omezily např. satirický obsah. Europoslanec Marcel Kolaja upozornil také na nedostatečné zohlednění práva na svobodu projevu, chybějící výjimky pro kritiku, recenze či parodie a upřednostňování zájmů nositelů autorských práv.