Jiří Snížek: Vysokorychlostní tratě jsou budoucnost rozvoje dopravy v ČR

18. června 2021
Jiří Snížek: Vysokorychlostní tratě jsou budoucnost rozvoje dopravy v ČR

Krajský náměstek hejtmanky a radní pro regionální rozvoj Jiří Snížek se během května účastnil dvou jednání o rozvoji vysokorychlostních tratí (VRT) ve středních Čechách, a to ve Vidicích na Kutnohorsku a také Kounicích na Nymbursku.

VRT a její vliv na vodu v krajině

Obci Vidice Jiří Snížek navštívil i s naším zastupitelem Janem Černým z Úval. Diskutovalo se tu o vysokorychlostní trati Praha - Brno. Vlaky na VRT v oblasti Kutnohorska by měly jezdit už za 15 let. Setkání se účastnilo kromě starostů také několik aktivistů, kteří vyvěsili banner s Jiřím Snížkem a Janou Skopalíkovou, naší radní pro životní prostředí a zemědělství s nápisem "Vrátíme vodu v krajině".

> "Vazba mezi vlakem na elektřinu a vodou zjevně není zcela triviální. Když spalujeme benzín, naftu a uhlí vytváříme skleníkové plyny jako je oxid uhličitý. Říká se jim skleníkové, protože dělají ze Země skleník. Do skleníku proniká sluneční záření a teplo, tedy infračervená část slunečního záření, zůstává ve skleníku, proto je ve skleníku tepleji. Větší teplo způsobí větší odpar vody, proto je ve skleníku zpravidla i vlhko. Čím větší skleník ze Země děláme, tím méně vody v krajině máme.Pokud chceme vrátit vodu krajině i lidem, musíme méně spalovat naftu, benzín a uhlí a více praktikovat životní styl, který můžou opakovat i naše děti a jejich děti," uvedl Jiří Snížek.

  • Více o vlivu VTR na životní prostředí si můžete přečíst na webu Správy železnic. > “Já mám za to, že VRT a zadržování vody v krajině nejdou proti sobě. Někteří přítomní si to bohužel nemysleli. VRT musí mít minimální dopad na obyvatele a musí se vyřešit spousta kompenzačních opatření," doplnil úvalský zastupitel Jan Černý.

Z městyse Kounice pojedou rychlovlaky do Brna a Hradce Králové

Výstavba VRT se za pár let rozeběhne i v městysi Kounice na Nymbursku, a to hned do dvou směrů - na Brno a na Hradec Králové. Navíc se bude křížit železnice se silničním obchvatem, krajskou silnicí II/272. Jiří Snížek tu jednal se starostkou Miroslavou Sochorovou a se zástupci obcí Poříčany, Chrást, Velenka, Bříství a Vyšehořovice. Bavili se o možnostech, které dané obce mají.

> "Stavba pilotního úseku nové železnice, která bude jezdit rychlostí 300 km/h, má začít v roce 2025. Nyní vzniká projekt pro územní řízení. Jedná se o trasu z Prahy do Poříčan, vedenou podél dálnice D11," doplnil Jiří Snížek.

Chceme kombinovanou výstavbu VRT

Ve většině evropských zemí je vysokorychlostní trať (VRT) již desítky let standardem dopravy a ČR je v tomto značně pozadu. Naše koalice Piráti a STAN má ve svém volebním programu do letošních voleb kombinovanou výstavbu VRT. Přímo s výstavbou sítě VRT chceme vybudovat další relevantní sítě jako je velmi vysoké napětí, data, i projekty lokálního významu. Chceme toho dosáhnout spoluprací napříč resorty. Celý program bude legislativně a institucionálně zajištěný a řízený nadresortně.

> "Zatímco u nás železniční přejezd stále symbolizuje parní mašinka a představu formují klikaté lokálky se skřípějícími motoráčky. Rychlostní železnice je ekvivalent optické datové sítě v kontrastu s vytáčeným, věčně padajícím připojením. Znamená cestování v pohodlí srovnatelném s letadlem. Konkurenceschopná železnice 21. století musí vést v prvotřídním, novém trasování, umožňující takovou službu, která nelze odmítnout," řekl Jan Lička, vedoucí resortního týmu Dopravy, se specializací na mobilitu a nové technologie.

Příprava systému Rychlých spojení v ČR byla schválena už v květnu 2017. Na území Středočeského kraje jsou v současnosti naplánovány tři VRT. VRT Podpřipsko bude součástí trasy Praha-Ústí nad Labem-Drážďany. VRT Polabí směřuje na Kutnohorsko a VRT Střední Čechy, která bude směřovat k Jihlavě. Celorepublikový rozvoj VRT je blíže popsán na webu Správy železnic.

> "Přesunem zboží a lidí na tyto “železné dálnice” se uvolní kapacita stávající infrastruktury - nebudeme už muset míchat rychlíky s lokálkami a těžkými nákladními vlaky. Tím se vytvoří prostor pro přesun nákladu z kamionů na vlaky a obce zatížené tranzitní nákladní dopravou si konečně budou moci vydechnout. Ani obce dosud ležící stranou zájmu všech nepřijdou zkrátka. Naopak. Spolu s vysokorychlostními tratěmi se budují obslužné komunikace, ubytovny následně využitelné jako levné bydlení pro rodiny, opravuje se kanalizace, natahují dráty vysokého napětí nebo rychlý internet. Na stavbě pracují celé týmy špičkových inženýrů, které si obce za normálních okolností nemají šanci zaplatit," dodal Jan Lička.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.