Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!

Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!

Praha 16. prosince 2O21 - Na dnešním zasedání schválila Rada Středočeského kraje třístrannou Smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu informačního systému digitální technické mapy. Na činnosti by kraj spolupracoval nejen s hlavním městem Prahou, ale také Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Podpisu smlouvy musí předcházet kladné stanovisko obou zastupitelstev.

Všechny tři strany by svým podpisem stvrdili společný zájem řešit pořizování, správu a aktualizaci digitální technické mapy v územních obvodech Středočeského kraje a hlavního města Prahy tak, aby mohla být využívána v Informačním systému digitální mapy veřejné správy. > „Smlouva také stanovuje, že do 30. června 2023 jsou kraje povinny zpřístupnit digitální technickou mapu a vést ji pro svá území. Je třeba si uvědomit, že digitální mapy přispějí nejen ke zjednodušení a zrychlení přípravy, ale také povolování a umisťování staveb. V neposlední řadě dojde ke zefektivní řady činností veřejné správy, což považuji za jednu ze svých priorit,“ dodává náměstek pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti).

{% asset 'https://a.pirati.cz/stredocesky/img/posts/2021/2021-12-16-mapa.jpg' alt='DTM' %}

Digitální technickou mapou kraje je databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav. Takto digitalizovaná mapa je poté zdrojem informací, které slouží zejména pro účely územního plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje
16.06.2022

V Lysé nad Labem se dnes setkali zástupci obcí s vedením Středočeského kraje

Setkání starostů s vedením Středočeského kraje se dnes na Výstavišti v Lysé nad Labem zúčastnily zhruba tři stovky zástupců obcí. Šlo o poslední společné setkání před komunálními volbami, které se budou konat letos v září. Součástí akce byl i tradiční veletrh služeb, kde se starostky a starostové mohli zastavit u stánků krajských příspěvkových organizací, vybraných odborů Krajského úřadu a dalších hostů.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!
01.06.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme udržitelný rozvoj cestovního ruchu!

V roce 2021 ve Středních Čechách vzrostl počet domácích i zahraničních hostů. Tuzemští návštěvníci tvořili 90 % klientely ubytovacích zařízení. Abychom mohli v tomto rostoucím trendu pokračovat i v příštích letech a cestovní ruch nepřinášel negativní dopady do života měst a obcí, je třeba podpořit infrastrukturu v této oblasti.Proto jsme z rozpočtu Středočeského kraje vyčlenili 20 milionů korun do Programu pro poskytování dotací na podporu rozvoje doprovodné infrastruktury. V roce 2022 mohou z tohoto programu žádat výhradně obce na podporu karavaningu, rekreační plavby, budování záchytných parkovišť včetně dopravního a orientačního značení a poprvé také i na pořízení projektové přípravy v souvislosti s projekty IROP II.