Jana Skopalíková: Středočeský kraj vnímá ochranu přírody jako důležitou součást kulturního chování

Jana Skopalíková: Středočeský kraj vnímá ochranu přírody jako důležitou součást kulturního chování

Kraj proto ze svého rozpočtu pravidelně podporuje činnost středisek EVVO, tedy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Většina středisek jsou neziskové organizace, další projekty realizují školy. „Ochrana přírody by měla být součástí kulturního chování člověka. Snažíme se o to, aby se prostřednictvím různých výukových a zábavných programů v dětech budoval vztah k přírodě už odmalička. Ekocentra nabízejí zajímavé programy už pro nejmenší děti z mateřských škol, ale i projekty pro starší žáky nebo vzdělávací akce pro pedagogy. Kromě toho pořádají spoustu přírodovědných procházek, přednášek a jiných akcí pro veřejnost. Většina z nich funguje i jako ekoporadna,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Krajských středisek, respektive ekocenter, je pět: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Ekocentrum Huslík v Poděbradech, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, Ochrana fauny ČR Hrachov u Sedlčan a Ekologické centrum Orlov v Příbrami. Souběžně s některými středisky fungují i stanice pro handicapované živočichy. Středočeský kraj podporuje Ochranu fauny ČR Hrachov, ZO ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Pátek, AVES Kladno a ZO ČSOP Rokycany. Stanice každoročně pomohou ošetřit dohromady až tisíce jedinců. Někteří se po ošetření a rekonvalescenci mohli vrátit zpátky do přírody. Ti, pro které zranění představuje trvalý handicap, na stanici zůstávají. Například v záchranné stanici ČSOP Vlašim se v roce 2021 podařilo opět překonat rekord v počtu přijatých živočichů. Péčí zde prošlo přes 960 jedinců. Přes 270 živočichů se podařilo vypustit do volné přírody a 157 jich zůstalo v péči. Někteří zde pouze strávili zimu a jiní zůstávají k expozičním účelům. Jak postupovat při nálezu zraněného živočicha najdete v samostatném infoboxu u článku.

V roce 2022 poskytl Středočeský kraj na projekty EVVO celkem 7 milionů korun. Žadatelé předložili projekty například na vybudování nových naučných stezek, případně jejich rozšíření. To je případ naučné stezky v Dobšicích na Nymbursku. Zdejší naučná Stezka malého Dobše začíná u keltského opidda. Odtud vyrazíte Dobšicemi do krásné přírody Polabské nížiny. Cesta kolem Cidliny je dlouhá 2,2 km, takže ji bez problému zvládnou i malé děti.

Dotace na environmentální výchovu bude Středočeský kraj rozdělovat i v roce 2023, zpravidla to bývá během ledna. Připraveno je opět 7 milionů korun. Žádosti mohou podávat právnické osoby, nestátní neziskové organizace, obce, ale i fyzické osoby. Veškeré informace najdete na webových stránkách Středočeského kraje v sekci Životní prostředí. „A dobrá zpráva na závěr – pro příští roky chceme zajistit i více peněz pro záchranné stanice pro zvířata. Zajištění péče o handicapovaná zvířata považujeme za velmi významnou součást environmentální výchovy. Peníze jsou potřeba na zajištění komplexní péče, od první pomoci, veterinární ošetření, léčebnou péči až po rehabilitaci a přípravu na vypuštění, případně na péči o živočichy, kteří zůstanou ve stanici,“ uzavřela radní Skopalíková.

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁLEZU ZRANĚNÉHO ŽIVOČICHA

  • Před každým zásahem přemýšlejte, zda je nutná pomoc člověka. Ne u každého zvířátka sedícího v trávě tomu tak je.
  • Seberte jen viditelně poraněná zvířata.
  • Nenechávejte si nalezená zvířata doma, vždy se obraťte na pracovníky nejbližší záchranné stanice, kde si zvíře převezmou a poskytnou mu náležitou péči.
  • U nalezených ptáčat většinou stačí vyzvednout je na vyvýšené místo, kde je rodiče najdou a nakrmí (můžete se o tom přesvědčit, pokud ptáče budete chvíli pozorovat z úkrytu nebo dostatečné vzdálenosti).
  • Malých zajíčků, srnčat, kolouchů a dalších podobných mláďat se nedotýkejte a nechte je na místě. Matka není daleko a po určité době se k mláděti vrátí, aby jej nakrmila.
  • Dbejte o svou bezpečnost – zvíře může být nakaženo chorobou přenosnou na člověka
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů či zákonných zástupců na pobyt s dětmi ve zdravotnických zařízeních omezována. „Zpracovali jsme proto srozumitelný metodický pokyn, který tyto nejasnosti odstraní a pomůže situaci zlepšit jak pro rodiny, tak i zdravotnický personál,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. To je hlavní výstup kulatého stolu s názvem “Děti potřebují své blízké, během hospitalizace zejména. Fakta, zkušenosti a léčebný efekt”, který Olga Richterová dnes ve Sněmovně spolupořádala s Martinou Ochodnickou, poslankyní za TOP 09, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru pro zdravotnictví.

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Senátorka Šípová žaluje Kladno: referendum o hazardu bylo zmanipulované

Spolu s prezidentskými volbami proběhlo v největším středočeském městě referendum, ve kterém občané rozhodovali o zákazu heren a hazardu. Za vyvoláním referenda stojí petice iniciativy Kladno bez hazardu, kterou podepsalo 5 336 občanů. Radnice v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno) od počátku proti referendu otevřeně vystupovala. Podle senátorky Adély Šípové, do jejíhož obvodu spadá i Kladno, město dostatečně nezajistilo, aby referendum proběhlo podle zákona, a rozhodla se proto město žalovat.

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajskému úřadu Středočeského kraje byl udělen certifikát Zero Waste Hero

Krajský úřad Středočeského kraje dnes získal certifikát Zero Waste Hero. Ten je jedním z výstupů environmentálního auditu, který na podzim provedla agentura Envirostyl. Získání certifikace znamená, že úřad zavádí přístupy vedoucí ke snižování negativního vlivu na životní prostředí. Certifikát převzali ředitel úřadu Jan Louška a radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.