Jana Skopalíková: Středočeský kraj vnímá ochranu přírody jako důležitou součást kulturního chování

Jana Skopalíková: Středočeský kraj vnímá ochranu přírody jako důležitou součást kulturního chování

Každý člověk by měl žít v souladu s životním prostředím. Pravidlo, které zní logicky a jednoduše, si ale každý vykládá podle svého. Středočeský kraj se dlouhodobě zaměřuje na to, aby takzvaná environmentální výchova pronikala do škol i mezi obyvatele středních Čech. Cíle environmentální výchovy jsou jasné, ale k jejich dosažení vede dlouhá cesta, která vlastně nikdy nekončí.

Kraj proto ze svého rozpočtu pravidelně podporuje činnost středisek EVVO, tedy environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Většina středisek jsou neziskové organizace, další projekty realizují školy. „Ochrana přírody by měla být součástí kulturního chování člověka. Snažíme se o to, aby se prostřednictvím různých výukových a zábavných programů v dětech budoval vztah k přírodě už odmalička. Ekocentra nabízejí zajímavé programy už pro nejmenší děti z mateřských škol, ale i projekty pro starší žáky nebo vzdělávací akce pro pedagogy. Kromě toho pořádají spoustu přírodovědných procházek, přednášek a jiných akcí pro veřejnost. Většina z nich funguje i jako ekoporadna,“ uvedla krajská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti).

Krajských středisek, respektive ekocenter, je pět: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, Ekocentrum Huslík v Poděbradech, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, Ochrana fauny ČR Hrachov u Sedlčan a Ekologické centrum Orlov v Příbrami. Souběžně s některými středisky fungují i stanice pro handicapované živočichy. Středočeský kraj podporuje Ochranu fauny ČR Hrachov, ZO ČSOP Vlašim, ZO ČSOP Pátek, AVES Kladno a ZO ČSOP Rokycany. Stanice každoročně pomohou ošetřit dohromady až tisíce jedinců. Někteří se po ošetření a rekonvalescenci mohli vrátit zpátky do přírody. Ti, pro které zranění představuje trvalý handicap, na stanici zůstávají. Například v záchranné stanici ČSOP Vlašim se v roce 2021 podařilo opět překonat rekord v počtu přijatých živočichů. Péčí zde prošlo přes 960 jedinců. Přes 270 živočichů se podařilo vypustit do volné přírody a 157 jich zůstalo v péči. Někteří zde pouze strávili zimu a jiní zůstávají k expozičním účelům. Jak postupovat při nálezu zraněného živočicha najdete v samostatném infoboxu u článku.

V roce 2022 poskytl Středočeský kraj na projekty EVVO celkem 7 milionů korun. Žadatelé předložili projekty například na vybudování nových naučných stezek, případně jejich rozšíření. To je případ naučné stezky v Dobšicích na Nymbursku. Zdejší naučná Stezka malého Dobše začíná u keltského opidda. Odtud vyrazíte Dobšicemi do krásné přírody Polabské nížiny. Cesta kolem Cidliny je dlouhá 2,2 km, takže ji bez problému zvládnou i malé děti.

Dotace na environmentální výchovu bude Středočeský kraj rozdělovat i v roce 2023, zpravidla to bývá během ledna. Připraveno je opět 7 milionů korun. Žádosti mohou podávat právnické osoby, nestátní neziskové organizace, obce, ale i fyzické osoby. Veškeré informace najdete na webových stránkách Středočeského kraje v sekci Životní prostředí. „A dobrá zpráva na závěr – pro příští roky chceme zajistit i více peněz pro záchranné stanice pro zvířata. Zajištění péče o handicapovaná zvířata považujeme za velmi významnou součást environmentální výchovy. Peníze jsou potřeba na zajištění komplexní péče, od první pomoci, veterinární ošetření, léčebnou péči až po rehabilitaci a přípravu na vypuštění, případně na péči o živočichy, kteří zůstanou ve stanici,“ uzavřela radní Skopalíková.

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁLEZU ZRANĚNÉHO ŽIVOČICHA

  • Před každým zásahem přemýšlejte, zda je nutná pomoc člověka. Ne u každého zvířátka sedícího v trávě tomu tak je.
  • Seberte jen viditelně poraněná zvířata.
  • Nenechávejte si nalezená zvířata doma, vždy se obraťte na pracovníky nejbližší záchranné stanice, kde si zvíře převezmou a poskytnou mu náležitou péči.
  • U nalezených ptáčat většinou stačí vyzvednout je na vyvýšené místo, kde je rodiče najdou a nakrmí (můžete se o tom přesvědčit, pokud ptáče budete chvíli pozorovat z úkrytu nebo dostatečné vzdálenosti).
  • Malých zajíčků, srnčat, kolouchů a dalších podobných mláďat se nedotýkejte a nechte je na místě. Matka není daleko a po určité době se k mláděti vrátí, aby jej nakrmila.
  • Dbejte o svou bezpečnost – zvíře může být nakaženo chorobou přenosnou na člověka
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Začal advent, galerie a muzea Středočeského kraje nabízí bohatý program

Začal advent, galerie a muzea Středočeského kraje nabízí bohatý program

Letos začátek adventu připadá na tuto neděli, bude přitom nejkratší, protože čtvrtá adventní neděle připadá zároveň i na Štědrý den. Svíčka, kterou v první adventní (železnou) neděli zapalujeme se nazývá Naděje a podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejmladší dítě rodiny. Svíčky by se také měly zapalovat proti směru hodinových ručiček.