Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu

08. 06. 2021
Jana Skopalíková: Podporujeme ekologickou výchovu

Středočeské zastupitelstvo schválilo přidělení dotací na environmentální vzdělávání a osvětu. Sedm milionů korun bude rozděleno mezi 28 projektů, které byly během 3. až 18. března podány přes aplikaci eDotace.

„Environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu ve Středočeském kraji podporujeme nejen slovy, ale i finančními prostředky. V pondělí 31. května jsme na zasedání Zastupitelstva schválili rozdělení prostředků z Programu 2021 v celkové výši 7 milionů Kč pro celkem 28 projektů, které získaly nejvyšší průměrné bodové skóre od členů hodnotící komise dle předem daných kritérií,“ uvedla pirátská radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková

Mezi schválené projekty patří např. budování naučných a lesních stezek, výukové programy pro školy a příměstské tábory. Čtyři organizace v řízení uspěly dokonce dvakrát – Felbiánek (Mníšek pod Brdy), M´am´aloca (Český Brod), Muzeum Říčany a ZO ČSOP Polabí (Poděbrady).

„V uplynulém roce se ukázalo, jak je důležité mít kolem sebe přírodu a místa, kam se můžeme rádi vracet. Jsem moc ráda, že můžeme podpořit organizace a školy, které pro nás tato místa zvelebují a zároveň nás učí, jak o přírodu, nejen v našem okolí, pečovat,“ dodala Jana Skopalíková.

Přehled udělených dotací

Název žadatele Projekt Udělená dotace
01/71 ZO ČSOP Koniklec Ekologické výukové programy ve Středočeském kraji - okolí Prahy 202 000 Kč
Bactrianus z.s. EVVO příměstský tábor a ornitologický den pro děti 71 622 Kč
Ekocentrum Koniklec, o.p.s. EVVO na Mělnicku 168 000 Kč
Ekologické centrum Orlov, o.p.s. Národní geopark Barrandien: Příběhy pravěku - Jedno velké dobrodružství 500 000 Kč
Felbiánek, z. s. Pohyb vs. Covid: Prací proti trudomyslnosti 206 044 Kč
Felbiánek, z. s. POHYB vs. COVID: Letní příměstské tábory a bezkontaktní EVVO pro širokou veřejnost 169 114 Kč
Hulice EVVO ve Včelím světě Hulice 170 525 Kč
Křivoklátsko o.p.s. EVVO na Křivoklátsku 2021 - 2022 136 101 Kč
M´am´aloca Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Za včelami do sadu 260 801 Kč
M´am´aloca Podpora EVVO v regionu Českobrodska – tvorba a realizace vzdělávacího programu Cesta za chlebem 239 165 Kč
Máslovice Obnova a rozšíření naučné stezky Máslovice 323 000 Kč
Muzeum Říčany, příspěvková organizace Neživá příroda jako základ pro život 269 712 Kč
Muzeum Říčany, příspěvková organizace Rok v tvořivé zahradě 223 392 Kč
Nadace dřevo pro život Do lesa s lesníkem 2021-2022 ve Středočeském kraji 362 380 Kč
Plchov Naučná stezka obce Plchov 200 000 Kč
Pravý Hradec, z.s. Společně pro všechny 130 000 Kč
Recyklohraní, o.p.s EKOABECEDA Buďme k vodě šetrní 105 500 Kč
sOOva, vzdělávací spolek pOOštíci v Březí 500 000 Kč
Spolek JASÁNEK Zahrada jako centrum environmentálních aktivit a vědomostí pro život 77 350 Kč
Spolek přátel z Bláta z.s. Rozšíření a zkvalitnění environmentálních výukových programů na Farmě Bláto 356 000 Kč
TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Mezinárodní dlouhodobé programy EVVO pro školy ve Středočeském kraji ve školním roce 2021/2022 500 000 Kč
Via Michaelica Kristi o.p.s. Kořenová čistička odpadních vod 270 000 Kč
Základní škola a Mateřská škola Kojetice, příspěvková organizace Lesní stezka Kojetice 194 400 Kč
ZO ČSOP Polabí Interaktivní herní prvky do přírodní zahrady na Huslíku 365 000 Kč
ZO ČSOP Polabí Studenti pro Poděbrady 120 000 Kč
ZO ČSOP Vlašim Obnova interpretačních tabulí Pozemkové spolku pro přírodu a památky Podblanicka 385 700 Kč
ZOO Chleby, o.p.s. EVVO a edukační prvky v ZOO Chleby 369 778 Kč
Zoopark Zájezd o.p.s. Učíme se v přírodě – environmentální hřiště v Zooparku Zájezd 378 672 Kč
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE