Jana Skopalíková: Kraj chce zlepšit stav tří chráněných území, jeden z projektů se zaměřuje i na vzácný zvonek hadincovitý

Jana Skopalíková: Kraj chce zlepšit stav tří chráněných území, jeden z projektů se zaměřuje i na vzácný zvonek hadincovitý

Projektové záměry na obnovu několika chráněných území ve středních Čechách dnes schválili radní. Na jejich realizaci chce kraj využít finance z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná souhrnná výše nákladů na tři projekty je 6,86 mil. Kč.

Jde o projekt obnovy stanoviště polopřirozených suchých trávníků v přírodní památce Žerka na Mělnicku, zásahy na zlepšení stavu lučních biotopů v přírodní památce Dymokursko na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska a projekt „Aby zvonky zacinkaly“ v přírodní památce Les u Libeže na Benešovsku. Tento projekt je zaměřen především na zlepšení stavu populací zvonku hadincovitého. Jde o vzácný a rychle ubývající druh světlých lesů a střídavě vlhkých luk, který v České republice roste již na méně než deseti lokalitách.

„Naší snahou je co nejzodpovědněji pečovat o naše zvláště chráněná území. Jakékoli zásahy probíhají s maximálním ohledem na přírodu. V těchto třech konkrétních projektech půjde například o kosení ploch, redukci dřevin a odvoz biomasy mimo chráněná území. V případě silně ohroženého zvonku hadincovitého chceme v místě výskytu vytvořit drátěné oplocenky bránící rostliny před zvěří a v okolí vysadit vhodné dřeviny tvořící stabilní světlý les namísto odstraněných stanovištně nevhodných dřevin, zejména smrků,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Začal advent, galerie a muzea Středočeského kraje nabízí bohatý program

Začal advent, galerie a muzea Středočeského kraje nabízí bohatý program

Letos začátek adventu připadá na tuto neděli, bude přitom nejkratší, protože čtvrtá adventní neděle připadá zároveň i na Štědrý den. Svíčka, kterou v první adventní (železnou) neděli zapalujeme se nazývá Naděje a podle starých zvyků by ji mělo zapálit nejmladší dítě rodiny. Svíčky by se také měly zapalovat proti směru hodinových ručiček.

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Na osvětové aktivity zaměřené na ochranu životního prostředí půjde příští rok 8 milionů korun z krajského rozpočtu

Středočeský kraj i v příštím roce podpoří aktivity zaměřené na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (EVVO). V rozpočtu je alokováno 8 milionů korun na Program 2024 na poskytování dotací na EVVO, který dnes schválilo krajské zastupitelstvo.