Jana Skopalíková: Kraj chce zlepšit stav tří chráněných území, jeden z projektů se zaměřuje i na vzácný zvonek hadincovitý

Jana Skopalíková: Kraj chce zlepšit stav tří chráněných území, jeden z projektů se zaměřuje i na vzácný zvonek hadincovitý

Projektové záměry na obnovu několika chráněných území ve středních Čechách dnes schválili radní. Na jejich realizaci chce kraj využít finance z Operačního programu Životní prostředí. Předpokládaná souhrnná výše nákladů na tři projekty je 6,86 mil. Kč.

Jde o projekt obnovy stanoviště polopřirozených suchých trávníků v přírodní památce Žerka na Mělnicku, zásahy na zlepšení stavu lučních biotopů v přírodní památce Dymokursko na pomezí Nymburska a Mladoboleslavska a projekt „Aby zvonky zacinkaly“ v přírodní památce Les u Libeže na Benešovsku. Tento projekt je zaměřen především na zlepšení stavu populací zvonku hadincovitého. Jde o vzácný a rychle ubývající druh světlých lesů a střídavě vlhkých luk, který v České republice roste již na méně než deseti lokalitách.

„Naší snahou je co nejzodpovědněji pečovat o naše zvláště chráněná území. Jakékoli zásahy probíhají s maximálním ohledem na přírodu. V těchto třech konkrétních projektech půjde například o kosení ploch, redukci dřevin a odvoz biomasy mimo chráněná území. V případě silně ohroženého zvonku hadincovitého chceme v místě výskytu vytvořit drátěné oplocenky bránící rostliny před zvěří a v okolí vysadit vhodné dřeviny tvořící stabilní světlý les namísto odstraněných stanovištně nevhodných dřevin, zejména smrků,“ vysvětlila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová dnes představila komplexní návrh Pirátů na zvýšení a pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Ta by se měla odvíjet spravedlivě od výše průměrné mzdy, protože právě tu v období péče rodičovský příspěvek nahrazuje. Rodičovský příspěvek se totiž léta nezvyšoval, zatímco ceny potravin či energií letěly nahoru. V souvislosti s podporou rodin spolupracují dále Piráti s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na novele zákona o dětských skupinách, která zlepší dostupnost předškolní péče. Upozorňují také na to, že pro rodiče je důležitá přímo garance místa pro jejich dítě v předškolním zařízení.

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Hudební festivaly, sportovní události i svatováclavská pouť. Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 ve Středočeském kraji znají své adresáty. Na únorovém zasedání je schválili krajší zastupitelé. Sedm akcí se díky vysokému hodnocení komise kvalifikovalo pro tzv. návaznou víceletou dotaci pro tutéž akci, a to až do roku 2025.

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Když v roce 2021 kandidovala Středočeská Pirátka Veronika Hažlinská do sněmovny, nesla s sebou téma porodnictví, poporodní péče a kojení. Jedním z bodů programu bylo i prohlášení, že jako Piráti budeme podporovat kojení sjednocenými postupy laktačního poradenství a plošně dostupnou pomocí v průběhu celého období kojení.