Jan Lička: Vnímejme cyklistiku jako rovnocenný druh dopravy

Jan Lička: Vnímejme cyklistiku jako rovnocenný druh dopravy

Středočeský kraj (SčK) vyčlenil celkem 18,5 milionu korun na výstavbu cyklostezek na dálkových páteřních cyklotrasách, které kraj propojují. Budování cyklostezek patří mezi jeden ze zásadních cílů současného vedení kraje.

“Podpora stezek v krajině je společným programem Pirátů i Starostů, schválení dotace na rozvoj regionálních a dálkových cyklostezek proto vítáme,” řekl Jan Lička, pirátský místopředseda Výboru pro dopravu SčK.

Obce a města mohou žádat od 10. 5. o 30. 7. 2021 o finance z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na výstavbu cyklistické infrastruktury prostřednictvím internetové aplikace dotace.kr-stredocesky.cz.

Podmínkou pro poskytnutí této dotace je vždy spolufinancování akce z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Evropské unie nebo ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Minimální spoluúčast žadatele na financování projektu činí 15 % z celkových uznatelných nákladů (CZV), zároveň nepřekočení výše spoluúčasti žadatele snížené o 35 % jeho skutečných ročních daňových příjmů za minulý rok.

Všechny potřebné informace najdete na https://www.kr-stredocesky.cz/web/14450/93.

“Je třeba dodat, že při rozměrech Středočeského kraje jde o projekt symbolického rozsahu. Hejtmané společně s městy požadují v Národním plánu obnovy vyčlenit na cyklodopravu alespoň 2,5 miliardy korun. K tomu můžeme dospět jen tak, že prostřednictvím moderního urbanismu uchopíme bezmotorovou dopravu jako rovnocenného partnera dopravy železniční a silniční a překonáme společenskou skepsi k pohybu vlastními silami nad rámec volnočasové turistiky,” dodává Jan Lička.

Na stavby cyklostezek v koridorech dálkových páteřních cyklotras mohou žadatelé získat od kraje maximální výši dotace ve výši vlastního podílu na CZV projektu. Jedná se konkrétně o:

  • Cyklotrasu 1: Praha – Kouřim - Kutná Hora - Čáslav - Ronov nad Doubravou
  • Cyklotrasu 2: Labská stezka
  • Cyklotrasu 3: Praha – Beroun – Plzeň
  • Cyklotrasu 7: Vltavská cyklistická cesta
  • Cyklotrasu 11: Geenways Praha – Vídeň
  • Cyklotrasu 17: Greenway Jizera
  • Cyklotrasu 19: Sázavská cyklotrasa
  • Cyklotrasu 39: Greenway Berounka Střela
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE