Digitalizace je něco, pod čím si každý představuje něco jiného. Proto je snadným terčem kritiky. Je to proces, jak zvýšit efektivitu a výkon úřadů na jedné straně a pohodí lidí a firem ve styku se státem na straně druhé.

Všechny naše kroky míří k proklientskému přístupu, řešení problémů, a nikoliv formalit. Míří k profesionální práci se zaměstnanci a talenty ve veřejné sféře, nikoliv posuzování kompetencí podle diplomu.

Digitalizace má různou formu a různý rozsah. Od online podávání žádostí o sociální dávky, přes drobné každodenní změny v mobilní aplikaci Portálu občana, či automatický výpočet daně z nemovitosti na portálu finanční správy.

Nejlépe provedená změna je taková, které si téměř nevšimnete. Buď, že s danou byrokracií nemusíte zápasit, protože je zrušená, nebo si stát poradil sám. Nebo je průběh celé úřední anabáze hladký, přirozený a logický, že nad ním nemusíte ani přemýšlet.

Dovolte nám tedy sepsat seznam digitalizačních kroků, které za 2,5 roku tato vláda provedla a naznačit další, které jsou v běhu.

Nejdůležitější systémové změny:

 • Digitální a informační agentura: systémově nejvýznamnější úspěch. Jde o klíčový krok pro skutečný rozjezd digitalizace. Založili jsme ji po vzoru Dánska, Británie, Estonska a desítek dalších států, které jsou již v digitalizaci státní správy o kus dál. Má zásadní koordinační a řídící roli v tom, aby se projekty státu realizovaly levněji, rychleji a byly navzájem propojené.
 • Registr zastupování (REZA): Umožní udílění plných mocí digitálně a jejich evidenci v centrální databázi. K udělení bude potřeba jen potvrzení pomocí Identity občana a vypsání buď vlastní plné moci, nebo vyplnění některého z formulářů připravených pro různé příležitosti. Plné moci budou v evidenci zůstávat až do odvolání nebo vypršení platnosti, a nebude tak nutné stejnému člověku udílet plnou moc opakovaně. Platit bude postupně jak pro fyzické, tak právnické osoby.
 • Obnova základních registrů a Identita občana 2.0: Základní registry a Identita občana jsou technologickým základem státního IT. Roky se do těchto základů neinvestovalo a po více než 12 letech dochází k jejich postupné obnově a přizpůsobení novým požadavkům (přiznejte si, kolik z vás má 12 let starý mobil nebo notebook?). Tato změna, která se provádí za chodu a přitom nenarušuje běžný chod starých systémů, bude mít mnohaletý dopad. Třeba tím, že bude mnohem lépe zvládat nápor uživatelů a umožní silnější propojení jednotlivých systémů.
 • Právo na digitální službu: postupně propojujeme aplikace, informační systémy a formuláře. Nejviditelnějším efektem bude, že mnoho formulářů bude po přihlášení občana předvyplněno a stát se vás nebude pořád ptát na věci, které už o vás ví. Méně viditelným, ale o to důležitějším efektem bude, že se vás obecně stát bude méně ptát a otravovat vás s otázkami, které si snadno dohledá u jiných úřadů. Takže časem zjistíte, že tam, kde jste státu ročně posílali 5 různých potvrzení a žádostí, budete posílat jen jednu.
 • Experti: Bez lidí se nedá žádná změna provádět. Čím kvalitnější a motivovanější tým máte, tím roste šance na úspěšnou změnu. Tato pravidla platí jak v byznysu, tak ve státě. Stát však svými předpisy a vnitřní byrokracií způsobil, že přesně takové lidi nejen nedokáže zaplatit, ale dokonce je aktivně odrazuje a odmítá. Proto vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš už 18 měsíců velmi intenzivně přesvědčuje Ministerstvo práce a Ministerstvo financí, aby se nesmyslně nastavené tabulky změnily a umožnily, aby byl stát alespoň trochu konkurenceschopným a atraktivním zaměstnavatelem. Jistě se všichni shodneme, že 6 špičkových expertů doručí mnohem kvalitnější práci než 10 demotivovaných pracovníků za podprůměrnou mzdu.

Další úspěchy už jen bodově:

 • Změna veřejných zakázek, umožňující levnější a efektivnější sdílení výdajů mezi úřady.
 • Nový Portál občana (přehledný, důležité funkce jako upozornění na konec platnosti dokladů, na zprávy v datovce, na řidičské body od Policie, snadné získání výpisu trestů, žádosti o nové doklady, snadné celní řízení atd.)
 • Mobilní aplikace Portálu občana.
 • Nový portál dopravy.
 • eDoklady (občanka v mobilu) a příprava na evropskou eWallet v základních registrech.
 • Zdravotní mobilní aplikace EZKarta.
 • Digitální stavební řízení.
 • Datové schránky s vyšší kapacitou a archivem.
 • Zrušená povinnost mít u sebe řidičský a technický průkaz - policie má potřebné údaje ve svém systému.
 • Online sociální dávky.
 • Propojení daňového přiznání a katastrálních úřadů pro daň z nemovitosti.
 • Interní systém státu pro přihlašování úředníků.
 • Katalog služeb, sdílená data.
 • Bohatá a kvalitnější open data (což je neviditelný, ale důležitý zdroj dat pro firmy, datový průmysl a veřejnou kontrolu).
 • Sjednocení registrů s daty občanů a firem.
 • Kompletní a vzorová digitální proměna IT na Ministerstvu práce a Úřadu práce.
 • Sjednocené metriky digitálních služeb státu.
 • Sjednocená doména gov.cz, což má masivní dopad na bezpečnost občanů a státu.
 • Jednotný vzhled všech státních služeb
 • Změny desítek a stovek menších aplikací na jednotlivých ministerstvech.
 • Restart Hodnocení dopadů regulace (RIA) a příslušné komise Legislativní rady vlády pro digitalizaci.

Česko samozřejmě čekají mnohé další úkoly. Je nutné mezi ně zařadit změnu financování IT služeb, vznik přidružených konzultačních a projektových týmů pro pomoc se změnami na úřadech, změna politiky státu v lidských zdrojích, nastavení, měření a vyhodnocování výsledků pro jednotlivé úkoly a podobně.

Digitální revoluce tedy rozhodně “nestojí” a probíhá velmi intenzivně na mnoha frontách současně. I takto dáváme REPUBLIKU DO POHYBU.