S cílem sjednotit verze portálů a získat nové funkcionality se Středočeský kraj stal v únoru 2023 členem spolku BISON.

„Po zahájení práce na novém portálu jsme museli identifikovat rozdíly v chování a vychytávkách naší krajské verze a vše naprogramovat do centrální spolku BISON. Po půl roce bylo vše připraveno k migraci dat, testování a od července letošního roku plně slouží nová verze Portálu všem našim příspěvkovým organizacím,“ říká Tomáš Zmuda, předseda Komise pro ICT a digitalizaci.

A co nového ředitelům PO zaměstnancům krajského úřadu nová verze, dostupná na adrese https://portalpo.stredoceskykraj.cz/, přináší?

  • V modulu Úkoly pro PO je nově možné zadat úkol přímo konkrétní funkci v rámci PO (např. ekonomovi, správci zakázek, energetickému manažerovi). Zaměstnanec PO bude mít dále možnost předat úkol svému kolegovi (podřízenému). Rovněž na straně zadavatele úkolu, tedy na úřadu, bude možné (například z důvodu čerpání dovolené) rozpracovaný úkol předat jinému zaměstnanci,
  • diskuze, pomocí které budou moci jednotlivé PO komunikovat mezi sebou nebo se zřizovatelem. Možné využití např. pro rozeslání pozvánek na událost pořádanou PO jiným PO, metodické dotazy, aj.,
  • termíny zadaných úkolů se přehledně zapíšou do kalendáře na úvodní obrazovce Portálu, kde je uvidí zadavatelé úkolu i příjemci na PO, včetně barevného odlišení naléhavosti termínu úkolu,
  • správa uživatelských účtů a oprávnění už v režii dané PO,
  • přehlednější zobrazení dokumentů, kdy jsou rozděleny do složek,
  • v budoucnu zcela nový modul nepotřebný majetek, pomocí kterého bude možnost nabízet a ucházet se o majetek, který kraj nebo jiná PO chce vyřadit.

„A i přesto, že pro nás je to posun vpřed, z technického hlediska i designu je tato aplikace již zastaralá, proto od března vyvíjí spolek BISON Portál PO 2.0, který bude funkčně téměř stejný, ale bude responzivní s uživatelskými nástěnkami a jednodušší administrací. Na Portál PO 2.0 přejdeme v podzim tohoto roku,“ uzavírá Tomáš Zmuda.