Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti v nemocnici potřebují přítomnost rodiče. Piráti zlepšují podmínky pro pobyt u nezletilých ve zdravotnických zařízeních

Děti hospitalizované v nemocnicích bez rodičů často zažívají velký stres. V praxi přitom velice často a zbytečně dochází k tomu, že jsou práva rodičů či zákonných zástupců na pobyt s dětmi ve zdravotnických zařízeních omezována. „Zpracovali jsme proto srozumitelný metodický pokyn, který tyto nejasnosti odstraní a pomůže situaci zlepšit jak pro rodiny, tak i zdravotnický personál,” uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny za Piráty Olga Richterová. To je hlavní výstup kulatého stolu s názvem “Děti potřebují své blízké, během hospitalizace zejména. Fakta, zkušenosti a léčebný efekt”, který Olga Richterová dnes ve Sněmovně spolupořádala s Martinou Ochodnickou, poslankyní za TOP 09, místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a členkou Výboru pro zdravotnictví.

„Pobyt v nemocnici je asi u každého spojený se stresem. Mnohonásobně to samozřejmě platí u dětí, obzvláště pokud v neznámém prostředí zůstane dítě samo. I proto zákon dává rodičům právo, aby s dětmi v zařízeních pobývali. V praxi to tak ale ne vždy funguje, byť se situace už výrazně zlepšila. Leckde se maximálně snaží umožnit, aby rodiče v nemocnici s dítětem byli. Někde ale stále rodiče naráží na překážky a nepochopení, což bychom rádi změnili. Sama jsem máma a vím, jak důležitá psychika je i pro léčení,” řekla na semináři Olga Richterová.

Proto ve spolupráci s pirátským náměstkem na ministerstvu zdravotnictví Josefem Pavlovicem vznikl metodický pokyn, který si klade za cíl sjednocení postupu poskytovatelů zdravotních služeb přímo v konkrétních situacích. „Pobyt rodičů či pěstounů s dětmi při jejich hospitalizacích bude mnohem lépe vymahatelnější. Tím lze například předcházet zbytečným konfliktům mezi zdravotnickým personálem a zákonnými zástupci či osobami blízkými nezletilého pacienta,” vysvětlil Josef Pavlovic. Pokyn vychází a je v souladu se zákonem o zdravotních službách, úpravou rodičovských práv v občanském zákoníku a na ústavní úrovni z práv zakotvených Listinou základních práv a svobod.

„Téma, které doslova rámuje naši existenci. Moc bych si přála, aby všichni zúčastnění měli prostor se v tomto tématu utvářet a mezitím cestou neutrpěli nová a mnohdy zbytečná zranění. A k tomuto cíli bychom měli společně směřovat. O to více mě těší, že je již na stole návrh Metodického pokynu k přítomnosti rodičů u dětí během hospitalizace,” doplnila poslankyně Martina Ochodnická.

Samotný zákon rozlišuje právo dítěte na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, poté přítomnost osoby blízké (nikoli nepřetržitou) a právo na návštěvu dalších osob. „Právo nezletilého pacienta na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce se vztahuje k oběma zákonným zástupcům. V praxi se ale stává, že je pobyt mnohem častěji odepřen otcům,” uvedla Richterová. „Je to palčivý problém, stává se, že mi rodiče kvůli tomu volají a jsou zoufalí.”

Řečníci se u kulatého stolu shodli, že zásadní je pro korektní uplatnění práva dítěte na přítomnost zákonného zástupce jasné a včasné poučení zúčastněných osob o tomto nároku a o formě, v jaké je poskytovatel zdravotních služeb schopen umožnit jeho realizaci. Metodický pokyn počítá s tím, že právo na přítomnost u dítěte není absolutní, pokud takový zákonný zástupce či osoba blízká projevuje známky infekčního onemocnění, intoxikaci či se projevuje agresivně. „Pokud má poskytovatel zdravotních služeb vhodné prostorové podmínky, nedojde k narušení léčby nebo pobyt není zákonem vyloučen, je povinností nepřetržitou přítomnost umožnit,” dodala Richterová.

O osobní zkušenosti s hospitalizací dítěte z pohledu rodiče se přímo na kulatém stole podělila blogerka Tereza Salte: „Neuměla jsem si představit, že bych syna nechala v noci v nemocnici sama. V našem zájmu bylo tam pro něj být. Rozhodně jsme nechtěli nikomu překážet v práci. Rozhodli jsme se spát v autě, abychom byli synovi co nejblíž, kdyby se něco dělo. Na to nám bylo řečeno, že nám nikdo volat nebude, pokud se něco stane, a ať jdeme domů. Syn následně nedokázal vůbec spát během dne. S mužem jsme se v nemocnici střídali. Bylo mi řečeno, že děti se v noci budí, pláčou a je to normální. Zkušenost jsem sdílela na sociálních sítích a přišlo mi obrovské množství podporujících zpráv od lidí i podobných zkušeností. Nejvíce mě na tom celém mrzel přístup personálu.”

Kulatého stolu se zúčastnili i vládní zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně Výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková, ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík nebo senátor, primář novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci a místopředseda senátního výboru pro zdravotnictví Lumír Kantor.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Piráti přichází s konkrétním návrhem na pravidelné navyšování rodičovského příspěvku

Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Olga Richterová dnes představila komplexní návrh Pirátů na zvýšení a pravidelnou valorizaci rodičovského příspěvku. Ta by se měla odvíjet spravedlivě od výše průměrné mzdy, protože právě tu v období péče rodičovský příspěvek nahrazuje. Rodičovský příspěvek se totiž léta nezvyšoval, zatímco ceny potravin či energií letěly nahoru. V souvislosti s podporou rodin spolupracují dále Piráti s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) na novele zákona o dětských skupinách, která zlepší dostupnost předškolní péče. Upozorňují také na to, že pro rodiče je důležitá přímo garance místa pro jejich dítě v předškolním zařízení.

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Středočeský kraj transparentně rozdělil přes dvacet milionů na kulturu a cestovní ruch

Hudební festivaly, sportovní události i svatováclavská pouť. Dotace na podporu kultury a cestovního ruchu pro rok 2023 ve Středočeském kraji znají své adresáty. Na únorovém zasedání je schválili krajší zastupitelé. Sedm akcí se díky vysokému hodnocení komise kvalifikovalo pro tzv. návaznou víceletou dotaci pro tutéž akci, a to až do roku 2025.

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Pracujeme na strategii pro lepší podporu žen při kojení

Když v roce 2021 kandidovala Středočeská Pirátka Veronika Hažlinská do sněmovny, nesla s sebou téma porodnictví, poporodní péče a kojení. Jedním z bodů programu bylo i prohlášení, že jako Piráti budeme podporovat kojení sjednocenými postupy laktačního poradenství a plošně dostupnou pomocí v průběhu celého období kojení.