Volte č. 19!

Krajské volby 2020» volte č. 19 «

Mezi hlavní priority, se kterými půjdou Piráti do krajských voleb, patří problematika zdravotnictví, dopravy, školství, životního prostředí a zemědělství. Na řešení výzev v oblasti zdravotnictví se zaměří Petr Tomáš, který pracoval 30 let u středočeské záchranné služby. Vzhledem ke geografii a napojení na Prahu je nutné se zaměřit také na dopravu Středočeského kraje. Garantem této oblasti je Petr Procházka, vedoucí dispečer nákladní vlakové dopravy. Tématem zadržování vody v krajině se bude zabývat botanička Jana Skopalíková. Středoškolská učitelka a kandidátka do Senátu v okrese Příbram Simona Luftová zastřeší oblast vzdělávání. Jednotícím prvkem pak bude řešení dopadů koronavirové krize v oblasti ekonomické, kulturní nebo sociální.

Detailní program

Kandidátní listina

10. Petr Tomáš, 50 let, zdravotnický specialista, školitel první pomoci a resuscitace, nezávislý kandidát

11. Petr Procházka, 39 let, vedoucí dispečer mezinárodní vlakové dopravy, promotér a organizátor kulturních akcí, člen Pirátské strany

12. Ing. Jan Lička, 39 let, konzultant v automobilovém průmyslu, člen České společnosti ornitologické, člen Pirátské strany

13. Bc. Antonín Schejbal, 24 let, VŠ student, provozovatel hudebního klubu, člen Pirátské strany

14. Ing. Milan Krch, 40 let, manažer a konzultant informačních technologií, místopředseda okrašlovacího spolku, člen Pirátské strany

15. Ing. Martin Suchánek, 51 let, tajemník městského úřadu Poděbrady, nezávislý kandidát

16. Vojtěch Lukavec, 22 let, student Všeobecného lékařství, člen Resortního týmu Zdravotnictví Pirátské strany, člen Pirátské strany

17. Mgr. Petr Chaluš, 47 let, předseda Fóra rodičů, metodik inovací ve vzdělávání, nezávislý kandidát

18. Tomáš Lénárd, 34 let, filmový a video produkční, spolumajitel sportovního centra, člen Pirátské strany

19. Magdaléna Vilímovská, 22 let, studentka Fakulty humanitních studií UK, člen Pirátské strany

20. Ing. Monika Keřková, MPA, 35 let, specialistka na EU dotace, členka Pirátské strany

21. Bc. Štěpán Drtina, 26 let, asistent poslance, místopředseda středočeských Pirátů, člen Pirátské strany

22. Ing. arch. Vojtěch Ertl, 33 let, architekt, včelař, člen Pirátské strany

23. Ing. Michal Hažlinský, 34 let, network architekt, člen Pirátské strany

24. Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D., 33 let, polární ekolog a vedoucí polárních expedic, místopředseda evropské organizace ekologického zemědělství, VŠ pedagog, člen Pirátské strany

25. Bc. Václav Kubaljak, 31 let, pedagog, odborník na e-learning v Institutu audiovizuální techniky a akustiky, člen Pirátské strany

26. Jan Prokop, 39 let, specialista na informační technologie, modelář a mořský akvarista, člen Pirátské strany

27. Bc. Jan Trnka, 32 let, vedoucí letecké údržby, člen Pirátské strany

28. Bc. Jan Čáha, DiS, 31 let, zdravotnický záchranář, lektor první pomoci a resuscitace, člen Pirátské strany

29. Mgr. Bc. et Bc. Matouš Vanča, 30 let, tajemník poslaneckého klubu Pirátů, historik a religionista, člen Pirátské strany

30. Jaroslav Pros, 33 let, vedoucí kontrolor přepravy Českých drah, člen Pirátské strany

31. Josef Bouše, 22 let, specialista informačních technologií, místopředseda středočeských Pirátů, člen Pirátské strany

32. Marek Řebíček, 45 let, ředitel dřevařské společnosti, člen Pirátské strany

33. RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D., 42 let, vědecký pracovník, člen Pirátské strany

34. David Hösl, 35 let, provozovatel e-shopů a prodejen se sportovním vybavením, člen Pirátské strany

35. Bc. Pavel Šanda, 47 let, radiační fyzik, nezávislý kandidát

36. Michal Trešl, 27 let, umělecký kovář, člen Pirátské strany

37. Bc. Tereza Kvitová, 34 let, výtvarnice a historička, členka Pirátské strany

38. Mgr. Vladimír Kališ, 32 let, politolog, nezávislý kandidát

39. Ing. Markéta Šedivá, 37 let, projektantka pozemních staveb, nezávislá kandidátka

40. Bc. Sámir Shanaáh, 27 let, obchodní manažer a fundraiser, člen Pirátské strany

41. Ing. Svatopluk Boček, 41 let, chemik a obchodník v chemickém průmyslu, člen Pirátské strany

42. Jan Korbel, 41 let, síťový inženýr, místopředseda středočeských Pirátů, člen Pirátské strany

43. Ing. Martin Martin, 33 let, stavební a dopravní akustik, předseda české sekce Audio engineering society, člen Pirátské strany

44. Jakub Václavovič, 25 let, pedagog, propagátor sebeřízeného vzdělávání, člen Pirátské strany

45. Radek Černohous, 54 let, operátor výrobní linky v potravinářství, člen Pirátské strany

46. MDDr. Petr Čáp, 30 let, zubní lékař, člen Pirátské strany

47. Ing. Naděžda Hamplová, 44 let, podniková ekoložka, nezávislá kandidátka

48. Miroslava Petráňová, 69 let, účetní, nezávislá kandidátka

49. Ing. Roman Morávek, 49 let, ekonom, poradce pro zahraniční společnosti, člen Pirátské strany

50. RNDr. Petr Petřík, Ph.D., 44 let, vědecký pracovník, šéfredaktor odborného časopisu Botanika, předseda okrašlovacího spolku, nezávislý kandidát

51. Patrick Zandl, 46 let, koordinátor vývoje Prusa Research, zakladatel iniciativy Covid19cz, publicista, člen Pirátské strany

52. Jiří Adámek, 38 let, provozovatel paintballového hřiště, člen Pirátské strany

53. Mgr. Jiřina Procházková, 37 let, učitelka na základní škole, členka Pirátské strany

54. MgA. Dominika Michailidu, 40 let, výtvarnice, nezávislý kandidát

55. Jan Jurik, 35 let, elektrikář, provozovatel e-shopů, DJ a produkční, člen Pirátské strany

56. Kristýna Hlásková, 21 let, studentka VŠE - mezinárodní obchod, členka Pirátské strany

57. Mgr. Marek Jeřicha, 29 let, učitel angličtiny a občanské výchovy, nezávislý kandidát

58. Jaroslava Pechová, 81 let, důchodkyně, nezávislá kandidátka

59. Bc. Vilém Nájemník, M.A., 29 let, specialista nových médií a projektový vedoucí ve vzdělávání pro automobilový průmysl, člen Pirátské strany

60. Ondřej Klimeš, 49 let, marketing a PR manažer, člen Pirátské strany

61. Bc. Jan Lukášek, 41 let, soukromý zemědělec, člen Pirátské strany

62. Bc. Radek Hampl, 47 let, vedoucí správy majetku a technických služeb, nezávislý kandidát

63. Ing. Ivan Šedek, 74 let, důchodce, student Univerzity třetího věku, člen Pirátské strany

64. Bc. Tomáš Laňka, 30 let, průvodce, cestovatel, člen Pirátské strany

65. Mgr. Bc. Vít Šnajdr, 47 let, učitel biologie a chemie, člen Pirátské strany

Program

Navrhni úpravu