Volte č. 10

Komunální volby v Kutné Hoře

Piráti vstupují poprvé do komunálních voleb v Kutné Hoře. Kandidátní listina je tvořena členy České pirátské strany a nezávislými kandidáty.

Naším cílem je vytvoření názorové platformy, která bude sdružovat občany sdílející ideály České pirátské strany a zajímající se o dění v našem městě a jeho další rozvoj. Tyto principy chceme uplatňovat na půdě zastupitelstva a v komisích rady města.

V souladu s politikou Pirátů chceme na úroveň komunální politiky vnést především transparentní a otevřené jednání. Stejně jako na celostátní úrovni, i ve vedení města budeme prosazovat hospodaření s vyrovnaným rozpočtem, svobodný přístup občanů k informacím, zapojení občanů do rozhodování, průhlednost financování a fungování městských orgánů. Maximální informovanost občanů je pro nás velmi důležitá, jejím prostřednictvím chceme docílit většího zapojení a zájmu lidí o veřejný život a dění ve městě.

„Naším cílem je obec, kde může každý člověk svůj život prožít svobodně a naplno. Klíčem k prosperitě naší společnosti je otevřenost, kvalitní vzdělání a veřejné služby, použití nových technologií a zapojení občanů do rozhodování.“