Zdravotnictví

1. Zajistíme dostupnou a kvalitní zdravotní péči
Posílíme zubní a lékařskou péči v přijatelné dojezdové vzdálenosti pro každého. Budeme podporovat programy pro získání většího počtu kvalitních lékařů, záchranářů a zdravotních sester ve vašem okrese. Ve spolupráci s Prahou budeme usilovat o vzájemnou koordinaci zdravotní péče.

2. Připravíme kraj na mimořádné události
Zřídíme databázi domácích výrobců ochranných pomůcek a zajistíme distribuci zdravotnického materiálu pro lékaře, záchranáře, zdravotních sestry, pracovníky v sociálních službách, seniory a další ohrožené skupiny obyvatel. Zajistíme kvalitní krizové řízení kraje. Nedopustíme, aby se opakovaly chyby z období pandemie koronaviru.

3. Zmodernizujeme záchrannou službu
Zajistíme transparentní nákup moderní techniky a pracovních pomůcek pro záchranáře. Zajistíme systematickou a ekonomicky udržitelnou obměnu vozového parku. Zavedeme elektronickou dokumentaci.

4. Kvalitnější péče v porodnictví a vznik porodních domů
Budeme se zasazovat o vznik center porodní asistence v koordinaci se zdravotnickými zařízeními v kraji. Podpoříme práci komunitních porodních asistentek poskytujících předporodní a poporodní péči.

Krajská kandidátka 2020

Navrhni úpravu