Místní sdružení Příbram

úvodní banner

MS Příbram založili v roce 2014 Lenka Kozlová, Vašek Pecha a Milan Müller, kdy jsme se účastnili prvních komunálních voleb a získali 1,15 %.

Zlomový byl pro nás rok 2018, kdy se do příbramského zastupitelstva dostal náš člen Antonín Schejbal. V současné době máme také zástupce ve většině městských komisí, kde se snažíme dohlížet na chod města a prosazovat náš program.

Mimo politiku se angažujeme v pořádání veřejných akcí jako jsou přednášky, koncerty, promítání dokumentů či uklízíme Česko.

Každý je taktéž vítán na našich veřejných schůzích.

Novinky

Naše vyjádření k plánované rekonstrukci akvaparku a rozpočtu města Příbram. Link na článek zde

Náš zastupitel Anonín Schejbal inicioval tvorbu a zřízení grafitti stěny. Link na článek zde

Nestihli jste zasedání zastupitelstva ? Můžete jej shlédnout zpětně online. Link na video zde

Lidé

Josef Bouše Josef Bouše je pirát a aktivní člen MS Příbram od roku 2017. Současně je členem dopravní komise města Příbram a pracuje jako IT specialista v korporátní potravinářské firmě. Zde má na starosti část IT, která spravuje výrobní prostory a administrativu, ale jeho práce je velice pestrá. Ve volném čase se věnuje opět IT, programuje, opravuje a staví počítače a spoustu dalšího. Příležitostně fotí a zbytek času tráví s rodinou. Baví ho karetní a deskové hry, jako například Magic the Gathering a také DnD s přáteli. Aktuálně je předsedou MS Příbram. Snaží se o zlepšení a prosazení Pirátů v Příbrami. Aktivně se účastní krajských a místních Pirátských schůzí a dalších akcí. Rád by aby lidé mohli o svém městě rozhodovat, proto se snaží podpořit co nejvíce lidí, aby byli slyšet. Dříve si myslel, že jedinec nemůže nic změnit, ale nechtěl si jen stěžovat a přihlížet a díky Pirátům se může zapojit a dnes ví, že na každém záleží. Dokonce i jediný hlas může měnit, ať už na komunální úrovni tak i jinde.

Simona Luftová Simona Luftová Simona Luftová (*1973) je členkou a 1. místopředsedkyní místního sdružení Příbram. Zastupuje Piráty v místním kontrolním výboru a ve vzdělávací a zahraniční komisi. V roce 2018 kandidovala do příbramského zastupitelstva jako #3. Jako dítě emigrovala s rodiči do Rakouska, kde žila jeden rok, a následně do Jihoafrické republicky, kde žila 10 let. V roce 1992 se vrátila do ČSFR a nastoupila na FF-UK, kde studovala anglistiku-amerikanistiku a politologii. Během studia absolvovala dvě studijní stáže v USA na Suffolk University v Bostnu, kde se hlavně věnovala americkým studiím. Po návratu přestoupila na FSV-UK, kde získala magisterský titul v oboru Politologie. Několik let později absolvovala rozšiřující studium pedagogiky a didaktiky AJ na PF-UK. V současné době pracuje více než 10 let jako středoškolská učitelka a také píše a koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty pro studenty a učitelé v rámci programu Erasmus+. Na těchto projektech spolupracuje s učiteli a řediteli z různých zemí a díky této spolupráci má přehled o vzdělávání a vzdělávacích systémech v řadě zemí EU. Má zkušenosti z oblasti projektového řízení, vedení týmů na místní a mezinárodní úrovni. Zajímá se o inovativní směry ve vzdělávání a ráda by se podílela na smysluplných změnách v této oblasti, které posunou české školství do 21. století. V minulosti pracovala jako asistentka poslance, tlumočnice, lektorka, asistentka právníků a marketingová koordnátorka pro mezinárodní firmy. Angažuje se v místním sdružení na ochranu městské zeleně. Je vdaná a má 3 děti. Velmi ráda cestuje a poznává nové zajímavé lidi a místa.

Tony Schejbal Tony Schejbal je aktivním pirátským členem MS Příbram již od roku 2016. V roce 2018 byl #1 na příbramské kandidátce a byl zvolen zastupitelem. Taktéž je členem komise pro mládež, tělovýchovu a sport. V současné době studuje na UK FTVS obor management sportu a ve volném čase vystupuje se svojí crew OVERDOSE po celé republice jako DJ. Důvodem, proč se nalodil mezi piráty, byla politická situace české politiky. Zároveň ho trápí současný stav sportu a kultury v Příbrami, čemuž se chce usilovně věnovat z pozice zastupitele.Tomáš Podlena Tomáš Podlena je členem Pirátské strany od roku 2017, avšak za Piráty kandidoval v rámci krajských voleb již v roce 2016. Momentálně je členem nově vzniklé komise “Smart city” v Příbrami. Vystudoval Informační technologie a nyní se druhým rokem věnuje studiu Mezinárodních vztahů a evropských studií. Ve svém volném čase dělá DJ a pořádá hudební akce po celé republice. Jeho motivací pro vstup do politiky byl politický vývoj v posledních letech, který ovlivnil morálku a náladu ve společnosti.Jan Trnka Jan Trnka je původem z Ústí nad Labem a aktivním pirátským členem MS Příbram od roku 2017. Členem pirátské strany pak od roku 2018. Z pozice grafik-amatér tvořil kampaň #NOVÝPOHLED v komunálních volbách 2018, ale jeho hlavním oborem je údržba letadel, kterému se věnuje 15 let. Tento obor vystudoval na VŠB-TUO Ostrava a v současné době pracuje jako vedoucí údržby leteckého servisu. V rámci zaměstnání vede papírový boj, týmy lidí a cestuje napříč Evropou i kontinenty se šroubovákem či razítkem. Je ženatý, má dva syny a na volný čas moc nevěří, jelikož ho prý nikdy neviděl. 😊 Honza má rád výzvy a z pozice přistěhovalce ho vždy iritovala zdejší univerzální odpověď: “Tady jsi v Příbrami, TO neřeš.” 😊 Proto se přidal mezi příbramské piráty a chce TO řešit.

Zastupitelé města Příbram zvolení za Piráty

 • Antonín Schejbal

Členové výborů a komisí Rady města Příbram nominovaní za Piráty

 • Finanční výbor
  • Ing. Jan Poskočil
 • Kontrolní výbor
  • Mgr. Simona Luftová
 • Dopravní komise
  • Josef Bouše
 • Bytová komise
  • Ing. Šárka Schejbalová
 • Komise kulturní, letopisecká a památková
  • Antonín Schejbal
 • Zahraniční komise
  • Mgr. Simona Luftová
 • Zdravotní a sociální komise

 • Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
  • Antonín Schejbal
 • Komise pro výchovu a vzdělávání
  • Mgr. Simona Luftová
 • Komise Smart city
  • Tomáš Podlena

Program ke komunálním volbám 2018

1) e-Příbram – město 21. století

Zasadíme se o využívání moderních technologií pro komunikaci s občany. Budeme podporovat projekty jako vytvoření speciální aplikace a vznik čipových karet pro obyvatele Příbrami. Tyto karty budou primárně určeny k čerpání slev na MHD, parkování či na kulturní akce pořádané městem. Základní podmínkou získání bude bezdlužnost vůči městu. Služba bude mít jednoduchou možnost dalšího rozšíření o nové užitečné funkce. Do budoucna by tak mohla být používána pro jednání a rezervaci na úřadech, hlasování v místních referendech apod.

2) Příbramské spolky mají co nabídnout – podpořme je!

Budeme vždy podporovat lokální kulturu a místní komunitní spolky. Věříme, že právě lokální spolky jsou svým nezávislým a často nekomerčním přístupem důležitým prvkem pro kvalitní kulturní a veřejný život v Příbrami. Podpora však nemusí být vždy jen finanční. Často postačí pouze možnost bezplatného využití městských prostorů a pozemků či propagačních ploch. Z tohoto důvodu se také chceme věnovat vhodnému využití prostorů bývalého klubu Junior či Nového rybníku. Dle Pirátů jsou to ideální prostory pro časté pořádání neziskových, kulturních a volnočasových aktivit všech druhů a žánrů.

3) Otevřeme Příbram světu

Dle Pirátů má Příbram veliký nevyužitý potenciál jakožto turistická lokalita. Krásných míst tu máme opravdu hodně. Svatou Horu, Hornické muzeum, starou Příbram či Brdy však spojuje nedostatečná propagace regionu a investice do turistické a dopravní infrastruktury, včetně parkování. Vše je sice dlouhodobě zapracováno do strategického plánu města, nicméně investice tímto směrem jsou zatím v nedohlednu. Přitom s rozvojem turismu je spojeno plno pozitivních sekundárních efektů, jako jsou např. nová pracovní místa, podpora podnikání, lepší stav veřejného prostoru, nabídka služeb či pouze dobrý pocit, že je Příbram fajn místo k životu.

4) Příbramské bydlení

Bydlení v Příbrami s sebou neslo vždy nespočet problémů. Jedním ze zásadních problémů je stav městských a sociálních bytů, který je často žalostný z důvodu velkého podfinancování údržby a nedostatečného sociálního mixu. Problémem je i minimum tzv. startovacích či služebních bytů, které by mohly přivést nové rodiny či např. chybějící doktory do Příbrami. Piráti se zasadí o urychlené řešení těchto problémů na základě zpracované analýzy koncepce bydlení města Příbram z roku 2015. Myšlenky tohoto dokumentu plně podporujeme.

5) Plošné zákazy ve městě mají svá ale

Piráti jsou principiálně proti většině plošných zákazů, jelikož svět není černobílý. V současnosti můžeme připomenout hlavně loňský zákaz venkovních zahrádek po 22. hodině. Piráti si uvědomují problémy s rušením nočního klidu kolem některých venkovních zahrádek, nicméně plošný zákaz podle nás není ideálním řešením. Máme na věc opačný pohled a jiné řešení, nechceme povolit zahrádky pouze tam, kde jsou dlouhodobé problémy s hlukem, nebo tam, kde si o tom rozhodnou lidé v petici či referendu.