Místní sdružení Příbram

úvodní banner

MS Příbram založili v roce 2014 Lenka Kozlová, Vašek Pecha a Milan Müller, kdy jsme se účastnili prvních komunálních voleb a získali 1,15 %.

Zlomový byl pro nás rok 2018, kdy se do příbramského zastupitelstva dostal náš člen Antonín Schejbal. V současné době máme také zástupce ve většině městských komisí, kde se snažíme dohlížet na chod města a prosazovat náš program.

Mimo politiku se angažujeme v pořádání veřejných akcí jako jsou přednášky, koncerty, promítání dokumentů či uklízíme Česko.

Každý je taktéž vítán na našich veřejných schůzích.

Lidé

Jan Trnka Jan Trnka je původem z Ústí nad Labem a aktivním pirátským členem MS Příbram od roku 2017. Členem pirátské strany pak od roku 2018. Z pozice grafik-amatér tvořil kampaň #NOVÝPOHLED v komunálních volbách 2018, ale jeho hlavním oborem je údržba letadel, kterému se věnuje 15 let. Tento obor vystudoval na VŠB-TUO Ostrava a v současné době pracuje jako vedoucí údržby leteckého servisu. V rámci zaměstnání vede papírový boj, týmy lidí a cestuje napříč Evropou i kontinenty se šroubovákem či razítkem. Je ženatý, má dva syny a na volný čas moc nevěří, jelikož ho prý nikdy neviděl. 😊 Honza má rád výzvy a z pozice přistěhovalce ho vždy iritovala zdejší univerzální odpověď: “Tady jsi v Příbrami, TO neřeš.” 😊 Proto se přidal mezi příbramské piráty a chce TO řešit.

Tony Schejbal Tony Schejbal je aktivním pirátským členem MS Příbram již od roku 2016. V roce 2018 byl #1 na příbramské kandidátce a byl zvolen zastupitelem. Taktéž je členem komise pro mládež, tělovýchovu a sport. V současné době studuje na UK FTVS obor management sportu a ve volném čase vystupuje se svojí crew OVERDOSE po celé republice jako DJ. Důvodem, proč se nalodil mezi piráty, byla politická situace české politiky. Zároveň ho trápí současný stav sportu a kultury v Příbrami, čemuž se chce usilovně věnovat z pozice zastupitele.

Josef Bouše Josef Bouše je pirát a aktivní člen MS Příbram od roku 2017. Současně je členem dopravní komise města Příbram a pracuje jako IT specialista v korporátní potravinářské firmě. Zde má na starosti IT vybavení provozoven a pracuje na vývoji nových aplikací. Ve volném čase se opět věnuje IT a jak sám říká, vypadá to u něho doma jako v garáži plné kabelů, switchů a počítačových komponentů. Impulsem pro vstup do Pirátské strany bylo souznění s jejich liberální ideologií a principy, nakloněnost k moderním technologiím a transparentnosti. Když byl menší, vždy prý viděl politiky jako postarší pány, co jen mluví a kradou. Nyní ví, že to tak být nemusí.

Lenka Kozlová Lenka Kozlová je z Milína a v roce 2014 zakládala MS Příbram. Členkou Pirátské strany je ale již od roku 2012. V předchozích letech pracovala mimo jiné jako vychovatelka v dětském domově či chystala první svobodné volby v rámci Občanského fóra. V současnosti je poslankyně a členka Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Jak říká, nová práce ji už i baví 😊, i když je prý díky maximální vytíženosti někdy k zbláznění. Do pirátské politiky se dala, jelikož je pro ni extra důležitá svoboda.

Tomáš Podlena Tomáš Podlena je členem Pirátské strany od roku 2017, avšak za Piráty kandidoval v rámci krajských voleb již v roce 2016. Momentálně je členem nově vzniklé komise “Smart city” v Příbrami. Vystudoval Informační technologie a nyní se druhým rokem věnuje studiu Mezinárodních vztahů a evropských studií. Ve svém volném čase dělá DJ a pořádá hudební akce po celé republice. Jeho motivací pro vstup do politiky byl politický vývoj v posledních letech, který ovlivnil morálku a náladu ve společnosti.

Simona Luftová Simona Luftová je registrovaný příznivec od roku 2018 a ve stejném roce kandidovala za Piráty do příbramského zastupitelstva jako #3. Jako dítě s rodiči utekla z ČSSR do Rakouska a následně do JAR, kde žila 10 let. Po maturitě na začátku 90. let se vrátila do ČSFR a nastoupila na vysokou školu FSV-UK obor politologie. Část studia se věnovala americkým studiím v Bostonu. O několik let později si na PF-UK rozšířila pedagogické vzdělání a didaktitu anglického jazyka. V minulosti pracovala jako marketingová koordinátorka, osobní asistentka poslance, tlumočnice, překladatelka či administrativní pracovnice. V současné době učí na střední škole a koordinuje mezinárodní vzdělávací projekty v rámci Evropy. Současně je od roku 2019 členem kontrolního výboru, komise pro výchovu a vzdělávání a komise zdravotnické a sociální v Příbrami. Nyní by se chtěla věnovat veřejným zakázkám a transparentnosti hospodaření města. Zároveň by se ráda angažovala v rozvoji vztahů se zahraničními partnerskými městy. Simona je vdaná a má tři děti.

Zastupitelé města Příbram zvolení za Piráty

 • Antonín Schejbal

Členové výborů a komisí Rady města Příbram nominovaní za Piráty

 • Finanční výbor
  • Ing. Jan Poskočil
 • Kontrolní výbor
  • Mgr. Simona Luftová
 • Dopravní komise
  • Josef Bouše
 • Bytová komise
  • Ing. Šárka Schejbalová
 • Komise kulturní, letopisecká a památková
  • Antonín Schejbal
 • Zahraniční komise
  • Mgr. Simona Luftová
 • Zdravotní a sociální komise
  • Mgr. Simona Luftová
 • Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
  • Antonín Schejbal
 • Komise pro výchovu a vzdělávání
  • Mgr. Simona Luftová
 • Komise Smart city
  • Tomáš Podlena

Program ke komunálním volbám 2018

1) e-Příbram – město 21. století

Zasadíme se o využívání moderních technologií pro komunikaci s občany. Budeme podporovat projekty jako vytvoření speciální aplikace a vznik čipových karet pro obyvatele Příbrami. Tyto karty budou primárně určeny k čerpání slev na MHD, parkování či na kulturní akce pořádané městem. Základní podmínkou získání bude bezdlužnost vůči městu. Služba bude mít jednoduchou možnost dalšího rozšíření o nové užitečné funkce. Do budoucna by tak mohla být používána pro jednání a rezervaci na úřadech, hlasování v místních referendech apod.

2) Příbramské spolky mají co nabídnout – podpořme je!

Budeme vždy podporovat lokální kulturu a místní komunitní spolky. Věříme, že právě lokální spolky jsou svým nezávislým a často nekomerčním přístupem důležitým prvkem pro kvalitní kulturní a veřejný život v Příbrami. Podpora však nemusí být vždy jen finanční. Často postačí pouze možnost bezplatného využití městských prostorů a pozemků či propagačních ploch. Z tohoto důvodu se také chceme věnovat vhodnému využití prostorů bývalého klubu Junior či Nového rybníku. Dle Pirátů jsou to ideální prostory pro časté pořádání neziskových, kulturních a volnočasových aktivit všech druhů a žánrů.

3) Otevřeme Příbram světu

Dle Pirátů má Příbram veliký nevyužitý potenciál jakožto turistická lokalita. Krásných míst tu máme opravdu hodně. Svatou Horu, Hornické muzeum, starou Příbram či Brdy však spojuje nedostatečná propagace regionu a investice do turistické a dopravní infrastruktury, včetně parkování. Vše je sice dlouhodobě zapracováno do strategického plánu města, nicméně investice tímto směrem jsou zatím v nedohlednu. Přitom s rozvojem turismu je spojeno plno pozitivních sekundárních efektů, jako jsou např. nová pracovní místa, podpora podnikání, lepší stav veřejného prostoru, nabídka služeb či pouze dobrý pocit, že je Příbram fajn místo k životu.

4) Příbramské bydlení

Bydlení v Příbrami s sebou neslo vždy nespočet problémů. Jedním ze zásadních problémů je stav městských a sociálních bytů, který je často žalostný z důvodu velkého podfinancování údržby a nedostatečného sociálního mixu. Problémem je i minimum tzv. startovacích či služebních bytů, které by mohly přivést nové rodiny či např. chybějící doktory do Příbrami. Piráti se zasadí o urychlené řešení těchto problémů na základě zpracované analýzy koncepce bydlení města Příbram z roku 2015. Myšlenky tohoto dokumentu plně podporujeme.

5) Plošné zákazy ve městě mají svá ale

Piráti jsou principiálně proti většině plošných zákazů, jelikož svět není černobílý. V současnosti můžeme připomenout hlavně loňský zákaz venkovních zahrádek po 22. hodině. Piráti si uvědomují problémy s rušením nočního klidu kolem některých venkovních zahrádek, nicméně plošný zákaz podle nás není ideálním řešením. Máme na věc opačný pohled a jiné řešení, nechceme povolit zahrádky pouze tam, kde jsou dlouhodobé problémy s hlukem, nebo tam, kde si o tom rozhodnou lidé v petici či referendu.

Navrhni úpravu