Archiv Pirátských listů

Ivan Bartoš roznášející Pirátské listy

V tomto archivu můžete nalézt starší verze tištěných novin – Pirátských listů, které vydáváme asi dvakrát do roka. Tyto noviny distribuujeme do schránek ve větších městech Středočeského kraje – předně v místech, kde již máme místní sdružení, nebo na našich předvolebních akcích. V případě, že se k vám žádné noviny nedostaly nebo Vás zajímá, co se děje v jiných městech Středočeského kraje, můžete si přečíst zde umístěné elektronické verze.

Září 2020

V druhém letošním vydání Pirátksých listů najdete například dvojrozhovor Jiřího Snížka, středočeského kandidáta na hejtmana, a Zdeňka Hřiba, pražského primátora za Piráty o tom, že Praha a střední Čechy jsou spojené nádoby. Dále si pak můžete přečíst o nebezpečných generátorech kyslíku, které Středočeský kraj dodal do škol, jak to dopadlo s mokřadem Žabák u Lysé nad Labem, jak se u nás staví dálnice nebo jaké hoaxy (nepravdy) o Pirátech kolují. Součástí je také představení čelních kandidátů do středočeského zastupitelstva, krajský program pro volby 2020 nebo představení kandidátů do senátu. Noviny vyšly ve dvou mírně odlišných verzích, tzv. přípražská verze (delší varianta rozhovoru Snížek-Hřib) pro regiony blízko Praze a Středočeská verze (doplněna o článek kdo nám vládl na kraji za posledních 20 let).

Středočeská verze: PDF ke stažení.

Přípražská verze: PDF ke stažení.

Kutná Hora

Piráti z Kutné Hory přidali dvě strany informací o dění ve svém okresu. Můžete zde najít pár slov o tom, jak Piráti pomáhají pečovat o místní panátky, o zapojení Kutnohorska do pilotního vzdělávacího projektu Eduzměna nebo sérii rozhovorů - s pirátským místostarostou Vítem Šnajdrem, radním Štěpánem Drtinou a městským architektem Petrem Janošem.

PDF ke stažení.

Adéla Šípová - Kladno

Adéla Šípová, advokátka a kandidátka do Senátu v obvodu č. 30 - Kladno, si pro Vás připravila články o chytrém zadávání veřejných zakázek, o krajině a zemědělství se sedlákem pod Milešovkou nebo dvojrozhovor s pirátksou poslankyní Olgou Richterovou o sociální oblasti a Kladně. Noviny jsou doplněny např. článkem o kladenské kultuře, problémech samoživitelů v době pandemie koromaviru nebo o tom, že bychom měli seniorům hlavně naslouchat.

PDF ke stažení.

Simona Luftová - Příbram

Simona Luftová, středoškolská učitelka a kandidátka do Senátu v obvodu č. 18 - Příbram, si pro Vás připravila článek o tom, co čeká školy v novém školním roce, o canisterapii nebo o tom, co je potřeba udělat pro změnu vzdělávání v Česku. V novinách najdete také k čemu je vlastně Senát, článek o hospodaření s vodou nebo o vlivu novely zákona na dětské skupiny.

PDF ke stažení.

Cyril Koky - Kolín

Cyril Koky, odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajsk ém úřadě Středočeského kraje a kandidát do Senátu v obvodu č. 42 - Kolín, vám nabídne ve svých novinách odpověď, proč kandiduje do Senátu a jaké má na programu priotity. Naleznete zde také článek inspiraci ze zahraničí v oblasti sociálního bydlení nebo se dozvíte, jak vypadá pirátská kampaň na Kolínsku.

PDF ke stažení.

Červen 2020

Vydali jsme první po-covidové Pirátské listy. V první řadě se vám představí naši kandidáti do krajských voleb 2020. Kandidáti vám představí svoje vize, ze které by rádi prosadili ve Středočeském kraji a řeknou vám něco o sobě. Je zde také rozhovor s kandidáty do Senátu, který vám přiblíží, kdo jsou a co konkrétně by v Senátu chtěli prosadit.

PDF ke stažení.

Benešov

Piráti z Benešova si pro Vás připravili dvě strany navíc, ve kterých najdete informace např. od radního Daniela Netušila nebo předsedy dozorčí rady TS Benešov a současně vedoucího pirátského týmu dopravy Jana Ličky.

PDF ke stažení.

Duben 2019

V rámci kampaně do Evropského parlamentu jsme vydali Středočeskou mutaci Pirátských listů. Můžete se v nich dočíst, proč Evropa potřebuje Piráty od Ivana Bartoše, rozhovor Evropa nám garantuje svobodu, o kterou nesmíme přijít s Marcelem Kolajou, lídrem evropské kandidátky, nebo polemiku na téma Řídí EU naše životy, nebo my řídíme život v EU od Mikuláše Peksy. Nechybí ani čtyři články tom, jak ovlivnila Evropská unie život ve Středočeském kraji.

PDF ke stažení.

Také jsme pro vás připravili čtyři lokální přílohy Pirátských listů, a to konkrétně v Benešově, Brandýse-Staré Boleslavi, Kladně a Příbrami. V nich občany informujeme o dění na radnicích a lokálních tématech.

Benešov

Benešovsko vám nabídne celkem čtyři články. Přiblížit úřad lidem – rozhovor s pirátským radním Danielem Netušilem, Už to zase rozkopali od experta na mobilitu Jana Ličky, Prší málo nebo jen neumíme hospodařit s vodou od Jany Skopalíkové a krátké pojednání o Pirátech v Benešově – kdo jsme a co jsme zatím udělali.

PDF ke stažení.

Brandýs-Stará Boleslav

Brandýs-Stará Boleslav vám nabídne článek s názvem Dycky most přes Labe od Patricka Zandla, zamýšlí se nad tématem Hluchov: Jaká má být role lužního lesa uprostřed města? s Markem Řebíčkem nebo informuje o pirátských aktivitách aneb Ukliďme Česko je sonda do naší duše.

PDF ke stažení.

Kladno

Pirátské Kladno přináší např. článek s názvem Kladno nesmí být ghetto – jak na to? od Jakuba Václavoviče, rozhovor s pirátským poslancem Tomášem Vymazalem Konopí na zahrádce nikomu neškodí a nikoho neomezuje, informace Co se děje v kontrolním výboru Města? od Michala Hažlinského a také pozvánku na Sdílené středy s Piráty na pivo.

PDF ke stažení.

Příbram

Příbramská příloha píše o otevření Poslanecké kanceláře Lenky Kozlové, dále přináší článek Aquapark. Místo, kde mě vomejou od Jana Trnky nebo K čemu nám ta EU je od příbramského zastupitele Antonína Schejbala. Nechybí ani pohádka Jak Honza na úřad jel, která doplňuje trojici článků o dopravě Parkování po Příbramsku a Drahé péčko od člena dopravní komise Josefa Boušeho.

PDF1 ke stažení. PDF2 ke stažení.

Září 2018

V rámci kampaně do obecních zastupitelstev jsme vytvořili několik lokálních mutací týkající se jednotlivých měst a jejich nejbližšího okolí, kde jsme kandidovali.

Benešov

V benešovských novinách si můžete přečíst např. Na slovíčko s kapitánem – rozhovor s lídrem kandidátky Danielem Netušilem, Strasti hromadného cestujícího aneb proč nejezdím autobusem, když bydlím na venkově od zástupce garanta dopravy Jana Ličky nebo Zpátky ke hvězdám od environmentalisty Martina Michaela Monze.

PDF ke stažení.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Brandýs-Stará Boleslav připravila článek s názvem Pumtrack do Central parku a skatepark do Boleslavi od Patricka Zandla, Velký třesk – jak opravit silnice a chodníky v Brandýse a Boleslavi od Marka Řebíčka nebo Voda začíná být vzácná a drahá, hospodařme s ní! od Marie Kubáčkové.

PDF ke stažení.

Černošice

Černošice ve svých novinách představili čelní kandidáty do komunální kampaně včetně lídra kandidátky Michala Trešla. Dále zde najdete články o participativním rozpočtu, dopravě v Černošicích nebo o odpadu s názvem Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne od Báry Novákové a Jana Biskupa.

PDF ke stažení.

Kolín

V Kolínské mutaci najdete také rozhovor s lídrem kandidátky Vojtěchem Ertlem, článek Zelená páteř ve Vestci u Prahy od krajinné koordinátorky Kláry Salzmann nebo Společně pro lepší Kolín od Cyrila Koky, referenta pro oblast národnostních menšin.

PDF ke stažení.

Kutná Hora

Kutná Hora představuje v Pirátských listech především své kandidáty do voleb a jejich vize pro rozvoj města a také svůj program, součástí kterého jsou body jako Participativní rozpočet, Místní referendum nebo Informovaný občan – spokojený občan.

PDF ke stažení.

Nymburk

Nymburk přináší kromě Úvodního slova lídra Petra Procházky také článek Krátce, ale výstižně o veřejné zeleni v Nymburce od Miroslava Jisla nebo Seznam zvolených zastupitelů města Nymburka od roku 1994 do roku 2014 včetně jejich politické příslušnosti.

PDF ke stažení.

Příbram

V příbramských novinách najdete 5 priorit pro Příbram, Lenka Kozlová: Nepleťme si politické školení a občanské vzdělávání nebo Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi! od předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

PDF ke stažení.

Květen 2018

V květnovém vydání našich novin si můžete přečíst několik článků od našich poslanců – např. Držíme kurz od předsedy Pirátů Ivana Bartoše, Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech od Ondřeje Profanta nebo Chceme zprůhlednit největší penězovod od Jakuba Michálka. Dále pak článek Sněmovna otevřená pro všechny, Přes noc místopředsedou sněmovny – rozhovor s Vojtěchem Pikalem nebo Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci.

PDF ke stažení.

Navrhni úpravu