Archiv Pirátských listů

Ivan Bartoš roznášející Pirátské listy

V tomto archivu můžete nalézt starší verze tištěných novin – Pirátských listů, které vydáváme asi dvakrát do roka. Tyto noviny distribuujeme do schránek ve větších městech Středočeského kraje – předně v místech, kde již máme místní sdružení, nebo na našich předvolebních akcích. V případě, že se k vám žádné noviny nedostaly nebo Vás zajímá, co se děje v jiných městech Středočeského kraje, můžete si přečíst zde umístěné elektronické verze.

Duben 2019

Připravujeme pro Vás Pirátské listy tematicky laděné k volbám do Evropského parlamentu. Dostupné budou zhruba od půlky dubna – jak zde, tak v tištěné podobě na našich akcích v některých městech.

Září 2018

V rámci kampaně do obecních zastupitelstev jsme vytvořili několik lokálních mutací týkající se jednotlivých měst a jejich nejbližšího okolí, kde jsme kandidovali.

Benešov

V benešovských novinách si můžete přečíst např. Na slovíčko s kapitánem – rozhovor s lídrem kandidátky Danielem Netušilem, Strasti hromadného cestujícího aneb proč nejezdím autobusem, když bydlím na venkově od zástupce garanta dopravy Jana Ličky nebo Zpátky ke hvězdám od environmentalisty Martina Michaela Monze.

PDF ke stažení.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Brandýs-Stará Boleslav připravila článek s názvem Pumtrack do Central parku a skatepark do Boleslavi od Patricka Zandla, Velký třesk – jak opravit silnice a chodníky v Brandýse a Boleslavi od Marka Řebíčka nebo Voda začíná být vzácná a drahá, hospodařme s ní! od Marie Kubáčkové.

PDF ke stažení.

Černošice

Černošice ve svých novinách představili čelní kandidáty do komunální kampaně včetně lídra kandidátky Michala Trešla. Dále zde najdete články o participativním rozpočtu, dopravě v Černošicích nebo o odpadu s názvem Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne od Báry Novákové a Jana Biskupa.

PDF ke stažení.

Kolín

V Kolínské mutaci najdete také rozhovor s lídrem kandidátky Vojtěchem Ertlem, článek Zelená páteř ve Vestci u Prahy od krajinné koordinátorky Kláry Salzmann nebo Společně pro lepší Kolín od Cyrila Koky, referenta pro oblast národnostních menšin.

PDF ke stažení.

Kutná Hora

Kutná Hora představuje v Pirátských listech především své kandidáty do voleb a jejich vize pro rozvoj města a také svůj program, součástí kterého jsou body jako Participativní rozpočet, Místní referendum nebo Informovaný občan – spokojený občan.

PDF ke stažení.

Nymburk

Nymburk přináší kromě Úvodního slova lídra Petra Procházky také článek Krátce, ale výstižně o veřejné zeleni v Nymburce od Miroslava Jisla nebo Seznam zvolených zastupitelů města Nymburka od roku 1994 do roku 2014 včetně jejich politické příslušnosti.

PDF ke stažení.

Příbram

V příbramských novinách najdete 5 priorit pro Příbram, Lenka Kozlová: Nepleťme si politické školení a občanské vzdělávání nebo Nestačí, když vám tleská jen vaše sociální bublina. A to je síla Pirátů, mluvíme se všemi! od předsedy Pirátů Ivana Bartoše.

PDF ke stažení.

Květen 2018

V květnovém vydání našich novin si můžete přečíst několik článků od našich poslanců – např. Držíme kurz od předsedy Pirátů Ivana Bartoše, Digitální stát na obzoru aneb život bez front na úřadech od Ondřeje Profanta nebo Chceme zprůhlednit největší penězovod od Jakuba Michálka. Dále pak článek Sněmovna otevřená pro všechny, Přes noc místopředsedou sněmovny – rozhovor s Vojtěchem Pikalem nebo Nejdůležitější pilíř volební kampaně: dobrovolníci.

PDF ke stažení.

Navrhni úpravu