Místní sdružení Nymburk

společná fotka

O nás

První místní sdružení Pirátů v Nymburském okrese bylo ustanoveno 1.11.2013, přičemž ve stávající sestavě oficiálně existuje od 3.12.2018. Od samého počátku sdružovalo členy z vícero obcí a to konkrétně ze Sadské, Poděbrad a Nymburka.

Piráti se v Nymburce prezentovali nejen v rámci celorepublikových akcí jako byla Pirátská FREERIDE Tour 2017, ale také například pořádáním hudebních akcí pod hlavičkou VyOsení.

Do Nymburského zastupitelstva byla sestavena Pirátská kandidátka poprvé roku 2018. Obdrželi celých 4,34% hlasů, což není úplně málo, přihlédneme-li k tomu, že šlo první výraznou aktivitu lokálních členů a rozpočet kampaně činil 50000,- Kč. K tomuto výsledku přispěli velmi vysokou mírou nezávislí členové kandidátky svou obětavou prací.

V posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky v roce 2017 dosáhli Piráti v Nymburce 3. místa - zisku 11,41% hlasů.

V posledních volbách do Evropského parlamentu roku 2019 dosáhli Piráti v Nymburce také 3. místa - zisku 13,97% hlasů.

Pořádáme nepravidelná setkání s příznivci v rámci schůzí MS a to dle aktuální potřeby v různých obcích okresu.

Lidé

Petr Procházka

Narodil se v roce 1981 ve Dvoře Králové nad Labem a víceméně celý život má spojen s polabským městem Nymburk. Po studiu na Gymnáziu Nymburk a absolvování vojenské služby započala jeho profesní kariéra, která je beze zbytku zasvěcena dopravě a logistice. Pirátem se stal v roce 2013 a necelý rok působil i jako předseda KS Sčk. V roce 2017 těsně neúspěšně kandidoval za Piráty ve volbách do poslanecké sněmovny. Kandidátka Pirátů do zastupitelstva města Nymburk v roce 2018 skončila velice těsně pod hranicí (4,34%) zisku mandátu zastupitele města. Přesto Piráti v Nymburce získali alespoň místo jednoho člena v majetkové a likvidační komisi. Po ustavení MS Nymburk získal ve volbách post předsedy MS. Aktuálně pracuje jako hlavní dispečer mezinárodních vlaků u významného železničního dopravce. V rámci kraje je odborníkem na dopravu, především železniční. Mezi jeho zájmy patří cestování, turistika, vaření, české i světové minipivovary a pivo všeobecně,vědomostní hry a kvízy a moderování v rádiu.

Martin Martin

V pirátské straně je od roku 2013 s krátkou pauzou během studií na VŠ. Od roku 2018 působí jako první místopředseda MS Nymburk. Vystudoval akustiku a profesně se věnuje akustice a zvuku na 100% svého života. Celý dosavadní život má spojen s Nymburkem a okolím, kromě období studií na VŠ v Brně. Mezi největší zájmy patří samozřejmě akustika, metalová hudba.

Jiřina Procházková

Pochází z Jihlavy a je učitelkou na ZŠ. Dlouholetá příznivkyně Pirátské strany přišla do Nymburka v roce 2017, aby se v Květnu 2018 stala členkou Pirátů. a v roce 2018 se stala druhou místopředsedkyní MS Nymburk. Působí ve středočeském KETu školství. Učí na menší škole ve středočeském Přerově nad Labem. Ráda se věnuje četbě, cestování a práci s dětmi.

Další členové

Dalšími členy jsou Pavel Kvíz (od roku 2017) a Vojtěch Lukavec (od 2019). V dohledné době se chystáme přijmout několik dalších členů z řad našich příznivců a dobrovolníků.

Členové komisí Rady a výborů Zastupitelstva města Nymburka v období 2018 - 2020

  • Komise pro majetek a likvidační
    • Petr Procházka
Navrhni úpravu