Ing. arch. Vojtěch Ertl

Vojtěch Ertl (* 28. července 1987, Kolín) je členem České pirátské strany. Po maturitě na Církevním gymnáziu v Kutné Hoře vystudoval obor Architektura a urbanismus na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde v současné době působí jako odborný asistent a doktorand.

Je spoluzakladatelem neformální platformy architektů KOarch (www.koarch.cz), která pořádá kulturní akce - spolu se spolkem KRUH spoluorganizuje kolínskou část festivalu Den architektury (www.denarchitektury.cz) a reflektuje rozvoj města. Mottem platformy je ‘přemítání o obrazu města Kolín’.

Od roku 2014 působí v komisi Rady města Kolína výstavby a rozvoje města. Pro město Kolín připravoval odbornou část VŘ na nového městského architekta v Kolíně.

Pracuje jako architekt, odborný asistent na FA ČVUT. Ve volném čase chová včely.

Navrhni úpravu