Mgr. Vít Bořil

Vít Bořil (* 6. srpna 1992) je studentem Globálních migračních a rozvojových studií na PřF UK a chystá se pokračovat v doktorském studiu regionální a politické geografie. V diplomové práci se zabývá dopadem nedávné “migrační krize” na vývoj negativních postojů k imigrantům a uprchlíkům napříč státy EU. Zajímá se o aplikaci vhodných statistických metod při studiu sociálně-psychologických témat. V roce 2017 absolvoval stáž v Evropském parlamentu. Hraje na bicí a snaží se rozdávat energii dalším lidem.

Navrhni úpravu