Ing. Milan Krch

(* 19. prosince 1979)

K Pirátům jsem se přidal v roce 2018 a od roku 2020 jsem krajským zastupitelem ve Středočeském kraji.

Prosazuji svobodný přístup k informacím, svobodu projevu a právo na soukromí. Snažím se bojovat také proti omezování svobody a potlačování lidských práv.

Jsem členem KET-IT a SmartCity a KET – Finance ve Středočeském kraji. Celou svou profesní kariéru se věnuji informačním technologiím. Část života jsem prožil v Plzni a v Praze, ale v roce 2008 jsem se vrátil zpět na Benešovsko, odkud pocházím.

Vystudoval jsem Obchodní akademii ve Vlašimi, poté Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Technologie a IT. Inženýrský titul jsem získal na základě diplomované práce orientované na reálné dopady do výroby pro anglickou společnost Renishaw. Pracoval jsem v několika nadnárodních společnostech. V současné době jsem ředitelem odboru informatických aplikací na Magistrátu hl. města Prahy.

Jsem členem MS Benešov, které jsem spoluzakládal. Také působím v několika okrašlovacích spolcích.

Ve svém volném čase se rád podívám na film a zajdu do divadla. Také mě zajímá psychologie a moderní IT technologie, ale na prvním místě je pro mě vždy rodina.

CHCI VĚDĚT VÍCE