Ing. Milan Krch

IT odborník

Milan Krch je zastupitelem Středočeského kraje zvolený za Piráty. Prosazuje svobodný přístup k informacím, svobodu projevu a právo na soukromí. Snaží se bojovat také proti omezování svobody a potlačování lidských práv.

Milan Krch (* 19. prosince 1979) je odborníkem v informačních technologiích, kterým se věnuje celou svou profesní kariéru. Pochází z Benešovska, část života prožil v Plzni, Praze a od roku 2008 žije opět zpět na Benešovsku.

Vystudoval Obchodní akademii ve Vlašimi, poté Západočeskou univerzitu v Plzni, obor Technologie a IT. Titul inženýra získal na základě diplomové práce orientované na reálné dopady do výroby, pro anglickou společnost Renishaw. Praxi zhodnotil v několika nadnárodních společnostech, dnes pracuje jako manažer, konzultant a odborník v informačních technologiích.

Je členem několika okrašlovacích spolků.

Ve svém volném čase se věnuje filmu, divadlu, psychologii, moderním technologiím, ale na prvním místě má vždy svou rodinu.

Krch Milan

Pirátská strana


Lidé

Mgr. Bc. Marta Martinová
Mgr. Bc. Marta Martinová kandidátka do senátu za obvod č. 37 - Jičín
Monika Kuncová
Monika Kuncová Koordinátorka dobrovolníků pro Středočeský kraj
Mgr. Simona Luftová
Mgr. Simona Luftová krajská zastupitelka, místopředsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Poznejte celý náš tým