Ing. Martin Martin

Martin Martin (*2. května 1987) je Nymburský rodák a řadovým členem Pirátské strany od roku 2013. Maturoval roku 2006 z oboru Pozemní stavitelství v Mělníku, následně rok navštěvoval jazykovou školu v Nymburce, kde získal certifikát B2 First Certificate od Cambridge Assessment. Mezi lety 2007 až 2008 pracoval jako technik pro lokální stavební společnost, a než ho dostihla světová finanční krize, tak krátce také jako technolog v místní továrně. Následně změnil profesní orientaci a mezi lety 2009 až 2013 pracoval jako montážní a provozní technik u lokálního poskytovatele internetu. Od roku 2013 studuje obor Audio inženýrství na Fakultě elektrotechniky a informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, který je tvořen ve spolupráci s Hudební fakultou Janáčkovi akademie múzických umění. Při studiích provedl se svou manželkou částečnou rekonstrukci památkově chráněného domu v Kokořínsku a následně rekonstrukci domu v Kostomlatech nad Labem, kde nyní bydlí. Mezi lety 2016 až 2017 také působil jako technik v Brněnském nezřizovaném divadle Buranteatr. Po prodloužení magisterského stupně studií kvůli komunálním volbám od července 2018 nastupil jako vývojový inženýr akustiky do společnosti Škoda v Mladé Boleslavi. Od října roku 2019 pracuje jako inženýr akustiky ve společnosti AVT Group a.s., kde se kromě návrhů prostorové akustiky zabývá také stavební akustikou, úředními a autorizovanými měřeními na které má kulaté razítko a zpracováním hlukových studií, například z dopravy. Na sklonku roku 2019 byl zvolen předsedou české kapitoly Audio Engineering Society. Zajímá o akustiku malých prostor a její vliv na estetiku nekomerčních hudebních žánrů. Poslouchá extrémní žánry metalových a elektronických hudebních okruhů. Svobodný přístup k informacím vnímá jako bezpodmínečně nutný pro svobodu společnosti a zdravý vývoj jedince.

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE