Ing. Markéta Šedivá

Markéta Šedivá (* 11. ledna 1983) je autorizovanou projektantkou pozemních staveb. Vystudovala stavební fakultu ČVUT, po ukončení studia pracovala dva a půl roku na stavbě kulturního centra arabského světa v Tunisu na pozici přípravář a projektant koordinace scénografie. Po návratu do ČR působila na obchodním oddělení přední české stavební společnosti, kde měla v kompetenci přípravu a kompletaci nabídek společnosti do veřejných zakázek. V současnosti se věnuje projektování pozemních staveb. Má tři děti, v Kutné Hoře žije s rodinou čtvrtým rokem. Zajímá se o inovativní přístupy ve vzdělávání dětí, městské investiční projekty a zlepšování kvality veřejného prostoru.

„Od svého působení v zastupitelstvu si slibuji zlepšení spolupráce mezi zastupiteli navzájem, zastupitelů se zaměstnanci města a především zastupitelů s občany. Přála bych si, abychom si v otevřené a věcné diskuzi mezi politiky a občany dokázali zhodnotit naše možnosti, určit si priority dalšího rozvoje města a sestavit rozumný plán, jak toho docílit. Tento plán by potom měl být koncepční a časově přesahovat více než jedno volební období. Pojďme se tedy setkávat, prezentovat, diskutovat, oponovat a společně připravovat návrhy, plány a projekty, jak z našeho města udělat místo, kde se nám bude dobře žít!“

Navrhni úpravu