Lenka Kozlová

V profesním životě prošla několika zaměstnáními, nejcennější zkušenosti z počátku kariery má z pětiletého období působení ve funkci samostatného provozního technika v DP HMP METRO. Tam se musela naučit, jak spoustu technických záležitostí, tak pracovat s podřízenými a vést kolektiv. Po přestěhování z Prahy a po mateřské dovolené byla nucena úplně změnit obor. Vybrala si vychovatelství a doplnila si vzdělání – DPS na UK. Pracovala 13 let jako vychovatelka v dětském domově. Později pak v jiném zařízení, na stejné pozici až do října 2017.

V parlamentních volbách 2017 byla za Piráty zvolena do PS PČR. Je předsedkyní Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, členkou a ověřovatelkou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, členkou Podvýboru pro kulturu, Podvýboru pro mládež a volnočasové aktivity, Podvýboru pro náhradní výchovnou péči, Podvýboru pro regionální školství a Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny.

Doba před Piráty

Dávno před tím se stala členkou ODS a založila MO ODS. Její členství trvalo jen asi rok. Po rozštěpení ODS, kdy se z části strany stala Unie svobody, svoje členství ukončila. Před tím, ani potom se v žádné politické straně neangažovala, dokud nevstoupila k Pirátům, které vidí jako nadějnou stranu mající potenciál změnit, dle jejího pohledu, zoufalou situaci na politické scéně ČR a její program je jí víc než blízký.

Doba Pirátská

Členkou České pirátské strany se stala v červnu 2012, registrovanou příznivkyní byla jen krátce.

V březnu 2014 iniciovala založení MS Piráti Příbram, kde se stala místopředsedkyní, byla zvolena do Republikového výboru a do předsednictva oblastního sdružení SČK. Nyní je znovu členkou RV.

Poprvé za Piráty kandidovala v krajských volbách 2012. Podílela se na kampani ve volbách do PS v roce 2013. V roce 2014 byla koordinátorem kampaně do EP v SČK. Piráti se zkrátka časem stali nezanedbatelnou součástí jejího života.

Osobní život

Má jedno dospělé dítě. V osobním životě se zajímá o hudbu – napříč žánry, film a výtvarné umění. Divadlo – na ochotnické platformě, aktivně provozovala 8 let. Nejstarší zálibou je čtení, na které, bohužel, v poslední době mnoho času nezbývá.

Moje aktuality

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře
16.10.2020

Komentář Lenky Kozlové: Vláda vyslyšela apel Pirátů na rozšíření okruhu příjemců pomoci, chceme znát dlouhodobé podmínky podpory v kultuře

Vláda 14. října schválila prodloužení záchranného balíčku pro kulturu s názvem Covid – Kultura II. Na pomoc státu dlouho čekali všichni provozovatelé a pracovníci kulturních zařízení napříč republikou, nezávislí umělci i producenti. První omezení kulturních...