Mgr. Cyril Koky, MPA

Mgr. Koky Cyril, MPA (* 1968) se narodil v Levoči, okres Spišská Nová Ves. Maturoval na Vojenské střední škole v Liptovském Mikuláši. V roce 1987 se přistěhoval do Kolína, zde sloužil přes deset let u Vojenské posádky. V roce 1997 se rozhodl z armády odejít a poté působil na Odboru sociálních věcí při Okresním úřadu v Nymburce. Bakalářský titul získal na Vysoké škole politických a společenských věd v Kolíně, magisterský na Vysoké škole ekonomie a managementu veřejné správy v Bratislavě.

Je ženatý, manželka pracuje v Kolínské nemocnici jako zdravotní sestra. Má dvě děti, které studují na vysoké škole. Od roku 2003 působí jako odborný referent pro oblast národnostních menšin na Krajském úřadě Středočeského kraje. Obsahem jeho náplně práce je především problematika integrace romské menšiny na území Středočeského kraje. V této oblasti aktivně působí několik let a podílel se na realizaci několika projektů. Byl členem poradních orgánů na krajské i vládní úrovni.

Související články

Navrhni úpravu