Místní sdružení Kutná Hora

clenove

Místní sdružení Kutná Hora patří mezi mladší ve Středočeském kraji. Bylo založeno v srpnu 2018. Nicméně již od ledna probíhala intenzivní příprava na říjnové komunální volby, ve kterých jsme získali 6,87 % a dva zastupitele. Zakládajícími členy byli Štěpán Drtina, Klára Kocmanová a Robin Jiráň. Po volbách se naše MS rozrostlo ještě o Milana Zeleného a Víta Šnajdra. V současné době je MS tedy pětičlenné. V prosinci na post předsedy MS rezignoval kvůli souběhu funkcí Štěpán Drtina a na uvolněné místo byl zvolen Milan Zelený. Tým místopředsedů mu doplňují Klára Kocmanová a Robin Jiráň. V současné době evidujeme několik zájemců o členství a aktivně se snažíme o podchycení pirátské komunity v dalších městech okresu (Zruč nad Sázavou, Čáslav, Uhlířské Janovice).

Lidé

Milan Zelený – předseda Místního sdružení

Milan se narodil v Čáslavi a v současné době žije v Kutné Hoře. Vystudoval Střední zdravotnickou školu v Kolíně a nyní studuje Fakultu zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Milan je také členem Krajského expertního týmu pro zdravotnictví a dále členem Komise pro bezpečnost RM Kutná Hora. Rád by se zasadil o větší přízeň mladých lidí ve vztahu ke komunální politice.

Klára Kocmanová – 1. místopředsedkyně

Klára pracuje jako krajský koordinátor při pirátském středočeském krajském sdružení. Žije v Kutné Hoře, kde také odmaturovala na Církevním gymnáziu. Má pracovní zkušenosti nejen v gastronomii, ale i ve státní správě, když rok pracovala na Krajském úřadě Středočeského kraje jako referentka pro zdravotnickou dokumentaci. Ráda čte knihy, vaří, fotografuje, hraje na baskytaru a jezdí na koni. Je členkou komise pro sociální záležitosti a komise pro životní prostředí. Více zde.

Robin Jiráň – 2. místopředseda

Robin vystudoval Statistiku na Vysoké škole ekonomické v Praze. Během studií pracoval v Bioenergo-komplex s.r.o v Kolíně jako vedoucí směny. Nyní je zaměstnán jako pojistný matematik v ČSOB Pojišťovně v Pardubicích. Zajímají ho moderní technologie, optimalizace procesů, matematické programování, softwarové programování, modelování rozhodovacích procesů, řízení investičního portfolia a zejména možnosti využití umělé inteligence v praxi. Po komunální volbách se stal člen finančního výboru, dozorčí rady KH Tebis a dopravní komise.

Štěpán Drtina

Štěpán byl lídrem pirátské kandidátky v Kutné Hoře. Po komunálních volbách se zde stal jedním ze dvou pirátských zastupitelů a po úspěšných koaličních jednáních též radním s gescí kultura a památková péče. Na prvním zasedání komise pro památkovou péči byl zvolen jejím předsedou. Od listopadu 2018 je prvním místopředsedou krajského sdružení Středočeský kraj. Narodil se v Čáslavi, ale celý život žije v Kutné Hoře, kde také navštěvoval základní školu a následně Církevní gymnázium. Po maturitě odešel studovat Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, kde v červnu roku 2017 získal bakalářský titul v oboru Historie – společenské vědy se zaměřením na vzdělávání. V současnosti studuje na Filozofické fakultě stejné univerzity obor Novodobé české a československé dějiny. Kromě jiného rád pracuje s mládeží, kdy několik sezón po sobě jezdil jako vychovatel na školy v přírodě. Pracuje jako asistent pirátské poslankyně Lenky Kozlové pro oblast památkové péče. Více zde.

Vít Šnajdr

Vítek se po úspěšných povolebních jednáních stal 1. místostarostou města Kutná Hora a statutárním zástupcem starosty. Vystudoval učitelství biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a vychovatelství s etopedií na Univerzitě Hradec Králové. Pracoval jako učitel na základní škole, poté na gymnáziu a několik let jako vychovatel ve výchovném ústavu. Posledních šest let je ve funkci ředitele základní školy Kutná Hora, Kamenná stezka. Mimo jiné prošel i výcvikem supervize a mediace. Je aktivním sportovcem – házenkářem, dlouhodobě pracoval s mládeží a šest let je hlavním trenérem kutnohorského A-týmu a členem výboru házenkářského oddílu. Je kutnohorským rodákem a říká o sobě, že je kutnohorský patriot. Má čtrnáctiletou dceru a je šťastně podruhé ženatý.

Zastupitelstvo

Piráty v zastupitelstvu reprezentuje Vít Šnajdr a Štěpán Drtina. Po úspěšných povolebních jednáních jsme se stali členy koalice. Vítek obsadil funkci místostarosty a Štěpán neuvolněného radního s gescí kultura a památková péče. Dále jsme obsadili pozici ve finančním výboru, v dozorčí radě KH Tebis a Technických služeb a nominovali jsme členy do 12 komisí Rady města.

Členové výborů, komisí a dozorčích rad

 • Finanční výbor
  • Ing. Robin Jiráň
 • Komise školská
  • PhDr. Nina Bilincová
 • Komise sportovní
  • Jan Třískala
 • Komise kulturní
  • Mgr. Aleš Rezler
 • Komise cestovního ruchu
  • Mgr. Vít Bořil - předseda
 • Komise pro sociální záležitosti
  • Klára Kocmanová
 • Komise dopravní
  • Ing. Robin Jiráň
 • Komise pro životní prostředí
  • Klára Kocmanová
 • Komise pro památkovou péči
  • Bc. Štěpán Drtina - předseda
  • Jaroslav Rezler
 • Komise pro IT
  • Patrik Šimůnek
 • Komise bezpečnostní
  • Milan Zelený
 • Komise bytová
  • Jana Drtinová
 • Komise pro strategické plánování a rozvoj města
  • Ing. Markéta Šedivá
 • Dozorčí rada KH Tebis
  • Ing. Robin Jiráň
 • Dozorčí rada Technických služeb
  • Ing. Markéta Šedivá