Místní sdružení Kolín

clenove

Místní sdružení Kolín, patří mezi mladší sdružení v kraji, protože vzniklo až v roce 2018. Avšak Pirátská strana má v našem okrese dlouhou historii, protože už v roce 2010 byla v Kolíně v kraji jediná samostatná komunální kandidátka Pirátů.

Zakládající členové: Martin Polák, Vojtěch Ertl, Jiří Chládek a Jiří Snížek.

Faktografické údaje o Kolíně

Kolín je město na východě Středočeského kraje na řece Labi a obec s rozšířenou působností. Žije zde přibližně 31 tisíc obyvatel a má rozlohu 35 km² s průměrnou nadmořskou výškou 220 metrů. Vlastní katastrální území Kolín má rozlohu 23,47 km². Kolín je důležitým železničním uzlem. Je zde průmysl chemický, automobilový, strojírenský, potravinářský, polygrafický a v neposlední řadě hutnický.

Stručné dějiny města

 • 1413 město vyhořelo
 • 1421 jej dobyli Pražané spolu s Orebskými husity, kteří spálili klášter dominikánů
 • 1547 město těžce pokutováno králem Ferdinandem za účast ve stavovské vzpouře
 • vývoji města škodily požáry v letech 1579, 1587, 1589, 1597 a 1617 a mor v letech 1568, 1582, 1598 a 1613
 • 1618 Kolínští se účastnili stavovského povstání, za což po bitvě na Bílé hoře byli postiženi konfiskací městských statků a odejmutím mnoha privilegií
 • 1628 Město utrpělo velké škody v třicetileté válce. Bylo vydrancováno Švédy v letech 1634, 1639–1640, 1643 a 1648. Napadené epidemií moru bylo město v letech 1625, 1633, 1640 a 1649
 • 1740–1748 válka o rakouské dědictví opět silně poškodila město stejně tak jako další sedmiletá válka v letech 1756–1763, kdy byla svedena bitva u Kolína (17. června 1757), kde byl pruský král Bedřich II. poražen
 • 1796 bylo město téměř celé zničeno velkým požárem
 • 1944 se v Kolíně narodil Miloš Zeman

Lidé

Martin Polák

Narozen v Kolíně, kde dosud žije, pracuje a kde založil rodinu. Kolín má tedy opravdu v malíčku. ;-) O emancipaci členů subkultury internetu se zajímal už před založením Pirátské strany v roce 2009. Založení strany se sice nijak aktivně neúčastnil, ale byl nadšen, že se něco takového děje i v ČR. Za Českou pirátskou stranu posléze kandidoval v komunálních volbách v roce 2010, v době, kdy v Kolíně byla jediná samostatná kandidátka Pirátů v celém Středočeském kraji. Více informací naleznete zde.

Vojtěch Ertl

Od roku 2014 působí v komisi Rady města Kolín pro výstavbu a rozvoj města. Pro město Kolín mimo jiné připravoval odbornou část VŘ na nového městského architekta v Kolíně. Pracuje jako architekt, odborný asistent na FA ČVUT. Ve volném čase chová včely. Více informací naleznete zde.

Jiří Chládek

Narodil se v Opočně (okres Rychnov nad Kněžnou), ale celý život žije v Kolíně. V září 2018 nastoupil do prvního ročníku na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ačkoliv je duší politický aktivista, který například v Praze blokoval vlastním tělem vstup do nepoctivých směnáren, najde si čas i na sport. Upřednostňuje kolektivní sporty, miluje plavání a můžete ho potkat i v posilovně. Více informací naleznete zde.

Jiří Snížek

Vzděláním technik, jehož alma mater je ČVUT, kde získal titul Bc. a posléze Ing. Později začal studovat i filosofii v Brně. Studium filosofie zakončil bakalářskou prací – Redistribuce jako podmínka zajištění lidského práva na sociální zabezpečení. Jeho vášeň pro filosofii vychází z přesvědčení, že rozhodnutí o tom, co dělat, je důležitější než rozhodnutí o tom, jak to dělat. Ve filosofii je mu nejbližší etika a politická a sociální filosofie. Více informací naleznete zde.

Kristýna Hlásková

Je pracovitá, spolehlivá, plná elánu a má milé vystupování. V současné době přerušila studia na právnické fakultě v Praze za účelem dlouhodobé pracovní stáže v Londýně. Je zástupkyní nejmladší generace členů strany, která se ještě nemůže chlubit bohatým životopisem, ale o to větším příslibem je pro rozvoj nejen demokracie v ČR.

Jaroslav Pros

Střední školu studoval v České Třebové, obor provoz a ekonomika v dopravě. Od dokončení střední školy pracuje u ČD a.s. na různých pozicích (vlakvedoucí, supervizor, hlavní kontrolor přepravy). V rámci práce absolvoval kurz pedagogického minima – vzdělávání dospělých. Právě díky práci sleduje roli železnice v regionální dopravě a regionální mobilitě jako takové. Mezi jeho koníčky patří cestování vlakem po zahraničí a sledování způsobů fungování železnic na západ i na východ od nás. Poznávacím znamením je obsence bot, jelikož je příznivec bosé chůze.

Členové Komisí rady města

 • Komise pro rozvoj sídlišť
  • Martin Polák
 • Komise pro Smart city
  • Ing. Jiří Snížek
 • Kulturní komise
  • Mgr. Matěj Forst
 • Komise pro místopis, cestovní ruch a propagaci města
  • Bc. Martin Kokeš
 • Komise školství a mládeže
  • Mgr. Jiří Buček
 • Bezpečnostní komise
  • Mgr. Cyril Koky MPA
 • Komise dopravy
  • Jaroslav Pros
 • Komise pro hospodaření s byty a nebytovými prostory
  • Ing. Jiří Snížek
  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE