Místní sdružení Benešov

clenove

Místní sdružení Benešov má na starosti prosazování pirátské politiky v původním okrese Benešov, organizuje akce pro veřejnost a kromě otevřených schůzí konaných přímo v Benešově pořádá i výjezdní zasedání – např. do Votic nebo Týnce nad Sázavou.

Ustavující schůze místního sdružení Benešov proběhla dne 18. 2. 2018 ve Vidlákově Lhotě za účasti tří zakládajících členů - Ondřeje Hrdého, Davida Řejhy a Jana Ličky, tří dalších Pirátů a sedmi příznivců. Od této doby se členská základna MS Benešov rozrostla o dalších 5 členů a počet příznivců stoupnul zhruba na 15. Detailnější informace o našich členech najdete níže.


Novinky

 • 25. 3. 2019 Proběhla akce Na dortík s poslancem Františkem Kopřivou, v rámci které proběhla prvně debata se studenty benešovského gymnázia a poté s veřejností nad kávou, kde jsme se zabývali tím, jak funguje legislativní proces Evropské unie nebo možnostmi a úskalími brexitu.
 • 5. 3. 2019 Naše reporty ze zastupitelstva je nyní možné sledovat i na našem youtube kanálu.
 • 9. 1. 2019
  Bylo nominováno 18 členů a příznivců do 11 komisí Rady města Benešova. Z našeho popudu vznikly dvě nové komise – Komise pro infrastrukturu a Komise pro národnostní menšiny.
 • 17. 12. 2018 Druhé zasedání zastupitelstva města Benešov, kde byl obsazen za Piráty a Zelené Finanční výbor Ing. Danielem Netušilem a Kontrolní výbor Ing. Mgr. Radkem Klemperou. Bylo také schváleno pořizování audiovizuálního záznamu a online přenosu ze zasedání Zastupitelstva.
 • 29. 10. 2018
  Podepsána koaliční smlouva mezi stranami Volba pro Benešov, STAN, ODS a Piráti s podporou Zelených. Naším novým radním se stal Daniel Netušil (gesce e-Government).
 • 6. 10. 2018
  Ve volbách do Zastupitelstva města Benešov naše kandidátka Piráti s podporou Zelených získala 7,45 % hlasů a 2 mandáty, našimi novými zastupiteli jsou Daniel Netušil (Piráti) a Radek Klempera (Zelení).

Akce pořádané v roce 2018

Za svou krátkou dobu existence stihlo MS Benešov uspořádat nebo se podílet na několika vzdělávacích akcích, akcích pro veřejnost a pro přírodu. Jedná se například o:

 • 15. 9. podzimní ternín akce Ukliďme Česko – tentokrát hřiště a parky ve městě,
 • 14. 9. na akci s Piráty na náměstí proběhla debata s hosty (Ivan Bartoš, František Kopřiva, Ladislav Kos, Viktor Mahrik), představení MS Benešov a jejího programu do nadcházejících voleb a koncert MessenJah, Cuk Letu,
 • 28. 6. debata Doprava v Benešově, kde jste se mohli seznámit s územním plánem z pohledu navržených dopravních řešení,
 • 24. 5. se do našeho hledáčku dostalo školství aneb Dobrá škola základ života, kde vystoupil i náš kandidát na senátora Petr Chaluš,
 • 28. 4. proběhla Pirátská grilovačka na Klášterce, kde jste si mohli kromě Pirátů z MS Benešov popovídat také s pirátským poslancem za Středočeský kraj Františkem Kopřivou,
 • 26. 4. jsme se sešli nad tématem Veřejná prostranství, kde jsme se zabývali Táborskými kasárnami, Klášterkou, veřejnou zelení nebo Koupadly na Sladovce,
 • 7. 4. jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko, kdy jsme pomáhali zvelebit okolí koupadel na Sladovce,
 • 8. 3. jsme zahájili první besedu na téma místní architektury jménem Krásné město Benešov.

Články


Lidé

Václav Kubaljak

Předseda MS Benešov, vedoucí krajského expertního týmu v oblasti Školství a vzdělávání. Učitel druhého stupně na základní škole, předměty biologie a chemie. Zajímá se o historický šerm, rád fotí, chodí do přírody a jeho neoblíbenější film je Forrest Gump.

David Řejha

První místopředseda MS Benešov a zakládající člen. Vystudoval osmileté gymnázium v Benešově a nyní studuje na VŠCHT. Angažuje se v aktivitách spojených s architekturou a životním prostředím, v politice ho mimo jiné také zajímá zahraniční dění.

Jan Lička

Druhý místopředseda MS Benešov a zakládající člen. Ve straně působí jako zástupce garanta v sekci Doprava a vedoucí krajského expertního týmu Doprava a infrastruktura. Více zde.

Jana Skopalíková

Třetí místopředsedkyně středočeských Pirátů a bývalá předsedkyně MS Benešov. Vystudovala magisterské studium na Přírodovědecké fakultě UK – obor botanika, a tamtéž nyní studuje doktorský program. Má ráda přírodu, focení, hudbu, stepuje a šije historické kostýmy. Více zde.

Daniel Netušil

Člen MS Benešov, neuvolněný radní a člen Zastupitelstva města Benešova. Vystudoval magisterské studium na ČVUT obor Řízení regionálních projektů a pracuje jako metodik fondů EU a ekonomické spolupráce se zahraničím na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu. Je také divadelním hercem, písničkářem, porotcem mažoretkové asociace IFMS a dlouholetým tanečním lektorem a choreografem. Více zde.

Ondřej Hrdý

Zakládající člen MS Benešov, bývalý předseda. Pochází z města Benešov, kde stále žije. Vystudoval benešovské gymnázium, nyní studuje na Pedagogické fakultě UK obor Matematika. Rád tripuje, cestuje, hraje na kytaru a housle, píše poezii a blog o Mindfulness, zajímá se o zdravý životní styl, jogu, meditaci a jeho nejoblíbenější knížka je Malý princ.

Hana Chalušová

Členka MS Benešov, pomáhala místní sdružení zakládat. Je lektorka a psychoterapeutka Terapie Na Tělo, mluvčí národní organizace Fórum Rodičů a spolupracuje se školami pro podporu dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – Rytmus, od klienta k občanovi. Mezi její zájmy patří rodina, příroda, tvoření, tanec, meditace a mindfulness, četba a studium, komunikace a vztahy, společnost.

Milan Krch

Člen MS Benešov, vedoucí krajského expertního týmu Finance.


Členové komisí Rady města Benešov nominovaní za Piráty a Zelené

 • Komise pro národnostní menšiny
  • Andrea Krchová
  • dr. Mohamad Wannous
  • Syuleyman Syuleymanov
 • Komise pro kulturu
  • Ing. Daniel Netušil
 • Komise pro sport
  • Mgr. Barbora Vilímovská
 • Komise sociální a zdravotní
  • Petr Ballek
  • Pavla Campodonicová
 • Bytová komise
  • Ondřej Hrdý
 • Komise pro architekturu a územní rozvoj
  • Ing. Mgr. Radek Klempera
  • Mgr. Jana Skopalíková
 • Komise pro Konopiště
  • David Řejha
 • Komise zdravého města Benešov a MA21
  • Eva Hrkalová
  • Bc. Martin Michael Monz
 • Komise pro infrastrukturu
  • Ing. Jan Lička
 • Komise pro školství
  • Mgr. Hana Dvořáková
  • Bc. Václav Kubaljak
  • Mgr. Petr Chaluš
 • Hodnotící komise pro veřejné zakázky
  • Ing. Mgr. Radek Klempera