Aktuality "Tisková zpráva"

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.
06.01.2022

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

Klára Kocmanová bude ve sněmovních výborech řešit sociální otázky a životní prostředí. Jakub Michálek naváže na svou práci v Ústavně právním výboru
24.11.2021

Klára Kocmanová bude ve sněmovních výborech řešit sociální otázky a životní prostředí. Jakub Michálek naváže na svou práci v Ústavně právním výboru

Praha, 24. listopadu 2021 - Sněmovna schválila v úterý nové obsazení sněmovních výborů. Pirátská poslankyně Klára Kocmanová bude působit ve Výboru pro životní prostředí a Výboru pro sociální politiku. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek naváže na svou práci z minulého volebního období v Ústavně právním výboru, kde se bude nadále zasazovat o férovější stát i justici a boj proti korupci.

Jezdíme za vámi po kraji! Piráti nerozhodují od stolu!
27.10.2021

Jezdíme za vámi po kraji! Piráti nerozhodují od stolu!

V rámci pravidelných výjezdů do středočeských obcí s rozšířenou působností (ORP) navštívili včera Jiří Snížek - náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování, Jana Skopalíková - radní pro životní prostředí a zemědělství a Lucie Cirkva Chocholová - předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Dobříšsko.

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!
25.10.2021

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dvou individuálních dotací na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu životního prostředí, které přispívají ke zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině, posilují biologickou rozmanitost a napomáhají zastavit její úbytek. První projektem, který obdrží 805,6 tisíc korun, je Budování a obnova tůní na Podblanicku ze ZO ČSOP Vlašim. Dotace ve výši 2,16 mililiónu bude poskytnuta projektu Revitalizace Jizbické pískovny u Nymburka.

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch
25.10.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Podporujeme kulturu a cestovní ruch

Pro podporu kultury a cestovního ruchu zřizuje Středočeský kraj dva fondy. Středočeský fond kultury a obnovy památek a Středočeský fond podpory cestovního ruchu. Tyto fondy obsahují tematicky zaměřenou podporu jednotlivých oblastí v předpokládané výši 66,5 mil. Kč. Všechny předložené projekty jsou hodnocené podle jasně definovaných kritérií, která jsou žadatelům známa dopředu.

Jana Skopalíková: Vyhlásili jsme 9. ročník Školy udržitelného rozvoje
20.10.2021

Jana Skopalíková: Vyhlásili jsme 9. ročník Školy udržitelného rozvoje

V prostorách Krajského úřadu Středočeského kraje se dne 18. října 2021 uskutečnilo 13. setkání koordinátorů ekologické výchovy ze škol Středočeského kraje. Akci již tradičně pořádá Klub ekologické výchovy ve spolupráci s KÚ Středočeského kraje. Letošní ročník podpořila také Přírodovědecká fakulta UK, geologická sekce. Jednání zahájila a účastníky přivítala radní pro oblast životního prostředí Mgr. Jana Skopalíková, zúčastnily se zástupkyně odboru životního prostředí a školství Ing. Simona Jandurová a Ing. Věra Chobotová.

Jana Skopalíková: Dožínky nám připomínají, že jídlo neroste v regálech supermárketů!
11.10.2021

Jana Skopalíková: Dožínky nám připomínají, že jídlo neroste v regálech supermárketů!

Na výstavišti v Lysé nad Labem se v sobotu 9. října konaly tradiční Středočeské dožínky. V rámci oslav proběhlo vyhlášení vítězů soutěže Zemědělský hospodář Středočeského kraje za rok 2021 a nejlepších amatérských rybářů v soutěži Středočeský šupináč 2021. Na závěr pak zástupci kraje slavnostně pokřtili knihu Půda a život civilizací autorů Václava Cílka, Jiřího Hladíka a kol., kterou ve spolupráci se Středočeským krajem vydalo nakladatelství Dokořán.

Lucie Cirkva Chocholová: Jmenovali jsme novou ředitelku Středočeské centrály cestovního ruchu!
15.09.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Jmenovali jsme novou ředitelku Středočeské centrály cestovního ruchu!

Středočeská centrála cestovního ruchu (SCCR) je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, která plní funkci marketingového a destinačního managementu pro region středních Čech. Spolupracuje s oblastními destinačními managementy, usiluje o využití turistického potenciálu regionu, podílí se na tvorbě turistické nabídky a prezentuje region na domácím a zahraničním trhu. Rovněž provozuje informační centrum v pražské Husově ulici a zřizuje filmovou kancelář.

Další štítky