Aktuality "krajská politika"

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.
06.01.2022

Od středy 12. ledna se otevřou další fondy Středočeského kraje. Kraj rozdělí přes 200 milionů korun.

Životní prostředí, sociální služby či podpora sportu a volného času, to vše jsou oblasti, v rámci kterých mají zájemci možnost v průběhu ledna podávat své žádosti o finanční prostředky. Zároveň se otevírá Fond prevence na podporu projektů prevence kriminality a adiktologických služeb. O finanční prostředky mohou žádat rovněž sbory dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany.

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!
16.12.2021

Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Praha 16. prosince 2O21 - Rada Středočeského kraje schválila dvě žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu moderních vzdělávacích projektů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jedná se o projekty, které se snaží reagovat na pandemii Covid-19 a s tím související omezení realizace EVVO ve Středočeském kraji.

Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!
16.12.2021

Jiří Snížek: Smlouva s IPR je další důležitý krok v projektu DTM!

Praha 16. prosince 2O21 - Na dnešním zasedání schválila Rada Středočeského kraje třístrannou Smlouvu o spolupráci při vytvoření a zajištění provozu, správy a aktualizace datového obsahu informačního systému digitální technické mapy. Na činnosti by kraj spolupracoval nejen s hlavním městem Prahou, ale také Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Podpisu smlouvy musí předcházet kladné stanovisko obou zastupitelstev.

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!
10.12.2021

Jana Skopalíková: Zahájila jsem diskusi s obcemi o záměru vyhlášení NP Křivoklátsko!

Středočeský kraj zahájil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Ten by měl zabírat zhruba šestinu stávající chráněné krajinné oblasti, a to právě v přírodně nejcennějším území. Vyhlášení Národního parku Křivoklátsko podpořili středočeští zastupitelé letos v červnu.

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?
08.12.2021

Lucie Cirkva Chocholová: Jak získat podporu kulturních projektů ve Středočeském kraji?

Praha 8. 12. 2021 - Podporu kultury umožňuje náš kraj prostřednictvím Středočeského fondu kultury a obnovy památek. Z fondů je možné žádat na obnovu památek, vybavení knihoven, kulturní akce či publikace. Každý přihlášený projekt hodnotí komise na základě bodových kritérií, která jsou všem žadatelům známá předem již při vyhlášení programu. Podávání žádostí se uskuteční od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022. Žádosti můžete podávat v elektronické podobě. Další možnost jak podpořit kulturní projekty nabízí Středočeský Fond podpory cestovního ruchu, konkrétně Program 2022 pro poskytování dotací na podporu významných kulturních, společenských a sportovních akcí přispívajících k rozvoji cestovního ruchu. U těchto projektů není hodnocen jejich přínos v oblasti kultury, ale přínos pro cestovní ruch. Podporu tak mohou získat ty projekty, které mají potenciál přivést do regionu turisty za účelem návštěvy kulturních akcí. I v tomto případě je možné podávat žádosti od 9. prosince 2021 do 3. ledna 2022

Jezdíme za vámi po kraji! Piráti nerozhodují od stolu!
27.10.2021

Jezdíme za vámi po kraji! Piráti nerozhodují od stolu!

V rámci pravidelných výjezdů do středočeských obcí s rozšířenou působností (ORP) navštívili včera Jiří Snížek - náměstek hejtmanky pro regionální rozvoj a územní plánování, Jana Skopalíková - radní pro životní prostředí a zemědělství a Lucie Cirkva Chocholová - předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Dobříšsko.

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!
25.10.2021

Jana Skopalíková: Podpora biodiverzity je naší prioritou!

Zastupitelstvo kraje schválilo poskytnutí dvou individuálních dotací na kofinancování projektů podpořených z Operačního programu životního prostředí, které přispívají ke zvýšení schopnosti zadržovat vodu v krajině, posilují biologickou rozmanitost a napomáhají zastavit její úbytek. První projektem, který obdrží 805,6 tisíc korun, je Budování a obnova tůní na Podblanicku ze ZO ČSOP Vlašim. Dotace ve výši 2,16 mililiónu bude poskytnuta projektu Revitalizace Jizbické pískovny u Nymburka.

Další štítky