Aktuality "krajská politika"

Jana Skopalíková: Středočeský kraj podpořil vznik knihy o památné hoře Blaník

Jana Skopalíková: Středočeský kraj podpořil vznik knihy o památné hoře Blaník

Novou knihu o přírodních krásách Středočeského kraje dnes ve vlašimském ekocentru pokřtila radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková (Piráti) spolu s autorem publikace RNDr. Václavem Cílkem. Vydání knihy O památné hoře Blaníku a jejím kraji s podtitulem Příběhy posvátných hor podpořil Středočeský kraj. Jde o devátý titul v oblasti životního prostředí a krajiny, který s podporou kraje vznikl.

Jana Skopalíková: Na rok 2023 jsou navržené dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

Jana Skopalíková: Na rok 2023 jsou navržené dotace do oblasti životního prostředí ve výši 137 milionů korun

Celkem 137 milionů korun chce Středočeský kraj v příštím roce rozdělit prostřednictvím dotací z fondů zaměřených na životní prostředí. Návrhy takzvaných Programů 2023 dnes projednali radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu.

Jana Skopalíková: Kraj podpoří další výsadbu stromů ve středočeských obcích

Jana Skopalíková: Kraj podpoří další výsadbu stromů ve středočeských obcích

Rada Středočeského kraje na včerejším jednání doporučila zastupitelstvu uvolnění více než 500 tisíc korun z Fondu na podporu výsadby stromů. Peníze by měli putovat do tří dalších středočeských obcí, které dotaci využijí na výsadbu zeleně. Tento krok přispívá nejen ke zlepšení životního prostředí a veřejného prostoru, ale i vyrovnávání teplotních extrémů či zkvalitňování ovzduší v daných lokalitách. Finální slovo v poskytnutí daru bude mít krajské zastupitelstvo.

Piráti podporují dostupnost terénní a mobilní sociální péče, kraj schválil změny v síti poskytovaných služeb

Piráti podporují dostupnost terénní a mobilní sociální péče, kraj schválil změny v síti poskytovaných služeb

Od ledna příštího roku čekají středočechy změny v Síti poskytovaných sociálních služeb vycházející zejména z předchozího zmapování aktuálních potřeb v kraji. Ze třech navrhovaných variant "řízení a koordinace” zvedli Piráti ruku pro tu, která co nejvíce podporuje dostupnost terénní a mobilní péče. Z hlediska financí jde o kompromisní variantu, který počítá s náklady necelých 27 milionů korun.

Jana Skopalíková: Středočeský kraj připravuje uzavření memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3

Jana Skopalíková: Středočeský kraj připravuje uzavření memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3

Středočeský kraj připravuje uzavření dalšího memoranda v souvislosti s přípravou stavby přivaděče vody v koridoru dálnice D3. Jde o stavbu vodárenské soustavy zajišťující zásobování vodou pro potřeby objektů dálnice D3 a přilehlých měst a obcí. Součástí stavby je cca 64,5 km vodovodních řadů včetně 4 vodojemů a 4 čerpacích stanic. Radní návrh memoranda projednali a doporučili zastupitelstvu jeho schválení.

Jana Skopalíková: Chovatelé včel se setkali na Národní včelařské konferenci, tématem byl hlavně mor včelího plodu

Jana Skopalíková: Chovatelé včel se setkali na Národní včelařské konferenci, tématem byl hlavně mor včelího plodu

Národní včelařskou konferenci k problematice moru včelího plodu v ČR dnes ve spolupráci s Výzkumným ústavem včelařským uspořádaly Středočeský kraj a Hlavní město Praha. Cílem první akce svého druhu v České republice bylo otevřít širokou diskusi o přístupu k prevenci moru včelího plodu mezi včelařskými spolky a zájmovými skupinami včelařů, Státní veterinární správou, krajskými samosprávami a zainteresovanými ministerstvy.

Další štítky