Aktuality "Tisková zpráva"

Lucie Cirkva Chocholová: Uzavření memoranda na podporu rozvoje poutního turismu pomůže naplnit jeho nevyužitý potenciál!
23.03.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Uzavření memoranda na podporu rozvoje poutního turismu pomůže naplnit jeho nevyužitý potenciál!

Středočeský kraj jako kolébka české státnosti a národních patronů, také to je obsahem Memoranda o spolupráci, které dnes podepsal Středočeský kraj se spolkem Svatá Ludmila 1100 let. Společně se dohodli na podpoře rozvoje poutního turismu, který má podpořit poutnictví jako fenomén mající v naší civilizaci staletou tradici. Důraz bude kladen na soulad s krajinou a kulturou, vnitřní prožitek a udržitelné formy cestování.

Jiří Snížek: Podporujeme meziobecní spolupráci prostřednictvím Místních akčních skupin
10.03.2022

Jiří Snížek: Podporujeme meziobecní spolupráci prostřednictvím Místních akčních skupin

Rada Středočeského kraje schválila žádost o poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Krajskému sdružení Národní sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje (NS MAS) na činnost v letošním roce, a to v celkové výši 2 miliony korun. Částka bude rozdělena jak na provoz Krajského sdružení, tak mezi jednotlivé organizace. Zelenou musí dát ještě zastupitelstvo.

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce
10.03.2022

Jana Skopalíková: Nová pracovní skupina pro nakládání s odpady bude podporou pro obce

Středočeský kraj bude mít pracovní skupinu pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji. Ta bude - mimo jiné - pomáhat obcím se zajištěním stabilního a udržitelného odpadového hospodářství, zejména při nakládání s komunálními odpady. Souvisí to i s chystanými změnami pravidel, kdy by podle nového zákona o odpadech neměl od roku 2030 žádný využitelný odpad končit na skládkách. Ustanovení pracovní skupiny dnes schválila rada kraje.

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!
28.02.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Dotace do kultury a památek jsme letos rozdělili již v únoru!

Podporujeme kulturu a cestovní ruch Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání schválilo dotace na podporu kultury, památek, knihoven a cestovního ruchu. Podařilo se nám nastavit transparentní kritéria hodnocení přihlášených projektů, která jsou všem žadatelům známá již při vypsání dotační výzvy. Těmito kritérii říká kraj, jaké typy projektů chce podporovat, aby bylo dosaženo efektivní podpory při obnově památek, rozvoji kultury nebo podpory cestovního ruchu. V letošním roce jsme v oblasti kultury podpořili 213 projektů mezi které bylo rozděleno 53 milionů Kč. V cestovním ruchu šlo o 53 projektů v celkové výši podpory téměř 14,5 milionů korun. Původní předpokládaná alokace v rámci cestovního ruchu však byla vyšší, a to celkem ve výši 18,5 mililonů korun. Znamená to, že se do dotačních řízení nepřihlásil dostatek kvalitních projektů. Je to pro nás známka toho, abychom se zaměřili na lepší informování o těchto dotačních výzvách. Všechny projekty hodnotili jak členové výborů Středočeského kraje, tak i odborníci z Národního památkové ústavu, ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska nebo zástupci Asociace turistických informačních center či CzechTourismu.

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!
10.02.2022

Lucie Cirkva Chocholová: Nebudeme tolerovat papalášský přístup k dotacím!

Dotační programy v oblasti kultury, památek a cestovního ruchu vypisuje Středočeský kraj s dostatečným předstihem a vždy jsou žadatelům dopředu známa jasná bodová hodnotící kritéria. Nastavením těchto kritérií říká kraj jaké typy projektů chce podporovat. Každý dotační program hodnotí komise složená z členů výboru, což jsou z velké části zkušení lidé s rozmanitou odborností. V komisích máme také zástupce odborné veřejnosti např. zástupce NPÚ, zástupce Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupce Asociace turistických informačních center, zástupkyně CzechTourism a dalších odborníků. Součástí hodnotící komise jsou také zástupci opozice. Každou žádost posuzuje samostatně několik hodnotitelů a výsledné hodnocení je průměrem individuálních hodnocení.

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!
02.02.2022

Jana Skopalíková: Soutěž v třídění odpadu letos dozná změn!

Připravovaný 17. ročník soutěže středočeských obcí v třídění odpadu, který zhodnotí, jak si obce vedly v roce 2021, proběhne podle aktualizovaných kritérií. Jednou ze zásadních změn v soutěži My třídíme nejlépe je úprava velikostních kategorií tak, aby se pokud možno vyrovnaly počty obcí v jednotlivých kategoriích. Dochází také ke změnám v bodování. Novinkou je i pravidlo dvakrát a dost, podle kterého dostanou šanci na lepší umístění další obce.

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!
01.02.2022

Jana Skopalíková: Pomáhám obcím v procesu přípravy vyhlášení Národního parku Křivoklátsko!

Středočeský kraj završil avizovaná jednání s obcemi, kterých by se týkalo vyhlášení Národního parku Křivoklátsko. Vyhlášení zhruba šestiny území stávající chráněné krajinné oblasti národním parkem podpořili krajští zastupitelé už loni v červnu. Nejcennější část Křivoklátska by tak získala nejvyšší stupeň ochrany. O záměru zahájit proces vyhlašování národního parku dnes informovalo Ministerstvo životního prostředí.

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!
01.02.2022

Od února můžete žádat o podporu z dalších fondů Středočeského kraje!

Fond hejtmanky, Fond na podporu obecního bydlení či Infrastrukturní fondy, tentokrát na drobné vodohospodářské projekty a na podporu rozvoje a obnovy základních škol. To jsou další ze Středočeských fondů, které se v únoru otevřou novým žadatelům. Kromě toho je stále možnost čerpat z Fondu obnovy venkova, který je určen na podporu rozvoje obcí do 2000 obyvatel.

Jana Skopalíková: Na rekonstrukci klíčové vodovodní shybky na Mělnicku dáme 10 milionů!
20.01.2022

Jana Skopalíková: Na rekonstrukci klíčové vodovodní shybky na Mělnicku dáme 10 milionů!

Středočeský kraj chce poskytnout dotaci 10 milionů korun na rekonstrukci vodovodní přípojky v blízkosti obce Obříství. Ta je součástí páteřního řadu Hostín – Dolany, který je jedním ze základních prvků skupinového vodovodu KSKM (Kladno – Slaný – Kralupy – Mělník) a zásobuje vodou zhruba 200 000 obyvatel kraje.

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!
11.01.2022

Jana Skopalíková: Pomáháme obcím monitorovat kvalitu ovzduší!

Pečky 11. 1. 2022 – Středočeský kraj provozuje již 4. rokem mobilní monitorovací stanici pro měření kvality ovzduší. Po Čelákovicích, Úžicích a Nymburku byla letos instalována v Pečkách na Kolínsku. Město s necelými pěti tisíci obyvateli nejvíce trápí znečištění způsobené automobilovou dopravou, ale těší se i na porovnání hodnot škodlivin mezi letní a zimní sezonou, ze kterých lze vyčíst podíl lokálních topenišť na zhoršení kvality ovzduší.

Další štítky