Středočeští radní jednali o vzájemné spolupráci s Prahou, priority vidí v dopravě, digitalizaci a školství

Středočeští radní jednali o vzájemné spolupráci s Prahou, priority vidí v dopravě, digitalizaci a školství

Radní Středočeského kraje a hlavního města Prahy se poprvé po krajských volbách „sešli“ na společném jednání, byť bylo jen videokonferenční. Hlavní město Praha a Středočeský kraj mají s ohledem na území, které je pod jejich správou, mnoho společného. Bez intenzivní spolupráce by například nebylo možné stavět silnice, zajišťovat hromadnou dopravu, digitalizovat, rozvíjet školství nebo zdravotnictví.

„Středočeský kraj rychle zareagoval na naše pozvání ke společnému setkání a díky tomu jsme mohli navázat dialog nad klíčovými tématy do budoucna. Praha a Středočeský kraj jsou spojené nádoby, které společně musí spolupracovat hned v několika oblastech. Prioritami pro nás zůstává zejména doprava, zdravotnictví, digitalizace, školství a územní rozvoj. Příkladem dobré a přínosné spolupráce Prahy se Středočeským krajem je například web covid.praha.eu, který přináší informace o možnostech testování nejen na území hlavního města, ale i Středočeského kraje, a napomohl k rovnoměrnému rozprostření zájemců mezi volná odběrová místa,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

„Můžeme využít know-how, které Praha má, a dále učit středočeské obce spolupracovat s developery tak, aby se developeři podíleli na výstavbě nové infrastruktury. V celém našem propojeném regionu přibývá každý rok přes 25 tisíc obyvatel, proto je nutné v územní plánovat s vědomím cílového stavu. K tomu je nutná nejen úzká spolupráce s Prahou, ale i s Ministerstvem pro místní rozvoj,“ uvedl náměstek pro regionální rozvoj a územní plánování Středočeského kraje Jiří Snížek.

„Pro nás je důležitá skvěle zahájená spolupráce Vzdělávacího institutu Středočeského kraje a Pražského inovačního institutu, kde už proběhly první koordinační schůzky se záměrem poskytnout co nejlepší podmínky pro vzdělávání pražských učitelů a rozvoji jejich schopností, aby naše děti učili ti nejlépe připravení učitelé,“ přiblížil možnosti spolupráce radní hlavního města Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral.

„I v rámci gesce životního prostředí a zemědělství jsme našli několik oblastí k vzájemné spolupráci - konkrétně mohu zmínit např. rozvoj vodohospodářské infrastruktury, nakládání s odpady nebo ekologické zemědělství, kde nám Praha může poskytnout své nově nabyté know-how,“ doplnila Jana Skopalíková, Středočeská radní pro životní prostředí a zemědělství.

Společného jednání se zúčastnili radní Středočeského kraje i hlavního města Prahy a předsedové koaličních zastupitelských klubů.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu