Středočeští Piráti si zvolili nové předsednictvo

18. 11. 2020
Středočeští Piráti si zvolili nové předsednictvo

V neděli 15. listopadu 2020 v 10:00 byla dovolbou 4. místopředsedy definitivně ukončena volba nového předsednictva středočeského krajského sdružení pro období 2020 – 2022. Volba byla zahájena rozpravou 15. září. Nominaci na předsedu přijali Josef Bouše, Jiří Černý a Ondřej Klimeš. Na místopředsednické posty byly nominováni (krom výše uvedených předsednických kandidátů) Klára Kocmanová, Jana Skopalíková, Štěpán Drtina, Vojtěch Lukavec a Martin Martin.

Předsedou byl 23. října zvolen vítězstvím ve 2. kole Josef Bouše z MS Příbram, který byl v minulém PKS místopředsedou a měl na starosti hospodaření KS a tomu se hodlá věnovat i na pozici předsedy. Pepa dává přednost vnitrostranické práci před veřejnými funkcemi, krom nové funkce v PKS je také členem KET IT a SmartCity. Ke své představě o fungování středočeských Pirátů pro toto volební období mimo jiné uvedl:

„Mým cílem je se snažit co nejvíce dostat naše sdružení na pozici ukázkového sdružení pro všechny ostatní. Rád bych zapracoval na komunikaci, což jsme v minulém období v PKS nastartovali a nadále bych ji rád rozvíjel a zlepšoval. Také se chci více zaměřit na tvorbu rozpočtů a jejich správu, čemuž bych se chtěl plně věnovat, protože od rozpočtů se bude odvíjet vše, čemu se budeme moci v průběhu volebního období věnovat a jak uspějeme v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny a komunálu.“

Prvním kolem volby místopředsedů prošli s nadpoloviční většinou hlasujících (čímž byly fakticky zvoleni) tři kandidáti: Klára Kocmanová, Štěpán Drtina a Jana Skopalíková, kteří se v druhém kole seřadili na pozice 1. – 3. místopředsedy v uvedeném pořadí.

Klára byla poslední dva roky krajskou koordinátorkou, je vedoucí KET Sociální věci a předsedkyní MS Kutná Hora. Na pozici 1. místopředsedkyně by chtěla posunout naše KS zejména péčí o členskou základu či větší profesionalizací sdružení. Sama k tomu ve své kandidátské řeči napsala:

„Vzdělávání KF formou školení, webinářů, kurzů. Zaměření se na to, co jako Piráti můžeme svým členům, příznivcům a zájemcům o členství nabídnout. Dále mám ambici rozšířit úvazky na 3 a ½. Práce pro politickou stranu je náročná a agendy je mnoho. Piráti jsou naprosto jedineční v počtu dobrovolníků, kteří je podporují, ale i o dobrovolníky se někdo musí starat. Dává smysl, že kvalitní placená podpora je velkou výhodou pro celý náš organismus a vyplácí se nejen v období voleb.“

Kutnohorský radní pro kulturu a památkovou péči a staronový místopředseda Štěpán Drtina je také členem KET Kultura a asistentem poslankyně Lenky Kozlové. Štěpán působí také v MS Kutná Hora. Jeho cílem v PKS je hlavně komunikace, jak navenek tak mezi jednotlivými stranickými úrovněmi. Sám se k tomu vyjádřil následovně:

„Potřebujeme aktivní stranické orgány, které navzájem budou spolupracovat a vést nás k lepším volebním výsledkům. Lidi volí především lidi a ne sympatické fešáky z billboardů. Podání ruky s voličem vydá za 10 takových billboardů. Pokud je pro voliče politika a politici něco reálně nepředstavitelného, tak k ní taky tak přistupují. Tato práce musí být ale systematická a nesoustředěná pouze na období před volbami.“

Třetí místopředsedkyní se stala Jana Skopalíková, novopečená krajská radní pro životní prostředí a zemědělství. Jana byla na této pozici v PKS i v minulém období. Navíc působí také v KETu Životní prostředí a v Mediální odboru. Je členkou MS Benešov. Jednu ze svých priorit představila následovně:

„Jednou z důležitých věcí je přijímání nových členů. Jak roste počet lidí zvolených do veřejných funkcí, tak se těžiště jejich aktivity přesouvá více tam. Potřebujeme tudíž nabírat nové tváře, abychom doplnili jak dobrovolnickou základnu, tak osobnosti, které mohou kandidovat do dalších voleb. S novými členy také musíme dobře pracovat a začlenit je do našich expertních týmů. Podporovat v činnosti musíme také naše MS a členy, kteří jsou u nás už delší dobu, aby měli stále motivaci a zápal pracovat pro Piráty ať už v kampani, nebo mimo ni.“

Jelikož panuje shoda na tom, že předsednictvo by mělo mít lichý počet členů, tak jsme, i přes fakt že 4 členné předsednictvo odpovídá stanovám strany, přistoupili k dovolbě 4. místopředsedy. Do té se přihlásili všichni neúspěšní kandidáti z řádné volby. Úspěchu se nakonec dočkal Martin Martin z MS Nymburk. Pro Martina je hodně důležité dbát na pirátské hodnoty a podobě jako Jana považuje za důležité rozšiřování členské základny.

„Hlavní důvod, proč se chci ucházet o tuto funkci, je pro mě zjištění, které jsem nabral za poslední cca půlrok v rámci účasti na volební kampani do kraje a senátu - máme málo lidí. Myslím si, že jedna z hlavních pirátských myšlenek - tedy nekumulovat funkce - je zcela oprávněná a důležitá. Proto si Myslím, že nejdůležitější nyní bude vytvářet nové generace členů a příznivců, kteří zde uvidí možnost podílet se na opravdu jiné politice.“

Nyní můžeme novému středočeskému předsednictvu popřát mnoho sil do náročné práce a spoustu podpory od členské základy a příznivců, abychom ve výzvách, které nás v letech 2020 – 2022 čekají, co nejvýrazněji uspěli a dopluli společně pod pirátskou vlajkou k novým obzorům.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE