Středočeský kraj se rozdělí na čtyři menší kraje

Středočeský kraj se rozdělí na čtyři menší kraje

Včera, dne 31. 3. bylo na středočeském zastupitelstvu odhlasováno, že po krajských volbách v roce 2020 bude Středočeský kraj rozdělen na čtvrtiny, vznikne tak Benešovský, Mladoboleslavský, Kladenský a Berounský kraj. Piráti Středočeského kraje předložili návrh hejtmance Jaroslavě Pokorné-Jermanové na rozdělení územního celku, který společně obývají, již v druhé polovině loňského roku.

„Připravili jsme dvě alternativy – rozdělení původního uspořádání na poloviny nebo na čtvrtiny. Obě tyto možnosti mají svá pro i proti, ale výhody oproti stávajícímu neutěšenému stavu převažují,“ představuje předseda středočeských Pirátů Ing. Bc. et Bc. Jiří Snížek své návrhy. Po dlouhých diskusích s krajskými zastupiteli, samosprávami i veřejností nakonec zvítězila druhá varianta. „Jsme rádi, že jsme mohli participovat na konečném řešení tohoto problému,“ dodává Ing. Bc. et Bc. Jiří Snížek.

V případě „pouhého“ půlení kraje by jako přirozená hranice byla vybrána řeka Vltava, která protéká středními Čechami v severojižním směru. V případě čtvrcení, které bylo po dlouhých peripetiích vybráno, je to však s hranicemi složitější; k řece Vltavě je nutné přidat východozápadní kolmici, která povede východně od Prahy středem mezi Kolínem a Kutnou Horou, skrz Kouřim a na západně mezi Kladnem - Krušovicemi na severu a Rakovníkem - Jesenicí na jihu.

„Středočeský kraj je rozlohou ze všech největší (11 000 km2), má nejvíce obcí (1 148) a nejvíce okresů (12). Když tato čísla srovnáme s nejmenšími kraji, dostaneme se zhruba na 3,5 násobek velikosti Libereckého kraje; máme devětkrát více obcí a čtyřikrát více okresů než má Karlovarský kraj. Spolu s absencí přirozeného centra, kterým je nyní fakticky jiný kraj, nebo časem ztraceného dojížděním na úřady soustředěnými v Praze, vychází, že rozdělení nynějšího Středočeského kraje na menší celky dává smysl,“ vysvětluje expert mobility za Piráty Jan Lička.

“Však jasný,” dodává řidič kamionu, kterého jsme oslovili v tradiční ranní koloně u sjezdu na Říčany. Nepřál si uvést své jméno, ale za sklem měl kromě šesti mýtných krabiček ceduli KAREL: “Tenhle kus země je jako donut. Ať už ho načneš z kterýhokoli konce, skončíš v díře uprostřed.”

Středočeské kraje

Jedním ze sporných území je obec Živohošť na březích vodní nádrže Slapy, která je řekou rozdělená na dvě části. Stará část obce s kostelem se nachází na levém břehu, větší část zástavby naopak na břehu pravém, proto při hlasování na jednání místního zastupitelstva došlo k patové situaci – 2 zastupitelé hlasovali pro to, aby se Živohošť připojila ke kraji na levém břehu, 2 zastupitelé jsou pro břeh pravý a starosta se raději při hlasování zdržel; s tím, že tohle vyřeší jen zázrak. Nakonec proto bude uspořádán boží soud místním referendem, souběžně konaným s volbami do Evropského parlamentu, což nově umožňuje zákon z pera pirátského poslance Vojtěcha Pikala.

Různé části kraje navíc vykazují nevraživost vůči sobě navzájem, nejčastěji kvůli dojmu, že kraj kvůli svému rozsahu investuje jen do obcí, za které lobbují krajští zastupitelé. „Nevím, proč by hrad Karlštejn měl dostat dotaci 95 milionů korun na rekonstrukci a zámek ve Vlašimi pouze 33 milionů,“ uvedla nespokojená obyvatelka Vlašimi: „Přitom naši sádroví trpaslíci vydrží bez hnutí stát dvakrát dýl a navíc jsou omyvatelní.“

Oponenti tohoto pirátského návrhu rádi argumentují skutečností, že při rozdělení kraje na čtyři neúměrně naroste byrokratická zátěž, množství úřadů a peněz vynaložených na tuto agendu. Na to ale je prý jednoduchý lék. „Piráti stále tvrdí, že úřady mají obíhat data, ne lidé. Když se zvládneme postavit této výzvě a vytvoříme úřad nové generace, můžeme s minimem lidských zdrojů i finančních prostředků, za předpokladu využití volných open source licencí, docílit velké efektivity jakéhokoliv úřadu,“ uzavírá Patrick Zandl, specialista na e-government. “V naší vizi bude obíhat jen hejtman.”

APRÍL! APRÍL! APRÍL!!!

Tento článek je z většiny smyšlený. Nicméně jak se říká „na každém šprochu pravdy trochu“, středočeské Piráty tato problematika i v evropském měřítku neobvyklého uspořádání kraje opravdu zajímá a k diskusi, jak z toho ven, se můžete přidat na pirátském fóru. Náměty a připomínky jsou vítány!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu