Štěpán Drtina: Budu bojovat za ochranu a rozvoj naší kultury!

Štěpán Drtina: Budu bojovat za ochranu a rozvoj naší kultury!

Kulturu tvrdě zasáhla opatření proti covidu-19. Financování kultury u nás navíc dlouhodobě neodpovídá vyspělým státům. Rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Kultura je přitom nedílnou součástí demokratického státu a kulturního dědictví. Zásadně přispívá ke vzdělanosti, rozvoji občanské společnosti a v souvislosti s rozvojem kulturních a kreativních odvětví nabývá na významu její ekonomický potenciál. Společně s Ondřejem Chrástem budeme za ochranu a rozvoj naší kultury ve sněmovně bojovat!

Co chceme?

 • Navýšit podíl Ministerstva kultury ke státnímu rozpočtu na 1 % (bez nákladu na církve a církevní restituce)
 • Navýšit zdroje na financování kultury po pandemii
 • Rychlou a smysluplnou implementaci nové Strategie MKČR pro kulturní a kreativní průmysly.
 • Transformovat příspěvkové organizace na Veřejné kulturní instituce
 • Připravit paragrafové znění zákona o muzeích a galeriích
 • Podpořit významné infrastrukturní projekty (nová budova Národní knihovny nebo Vltavské filharmonie)
 • Podpora unikátní české sítě knihoven
 • Zavést tzv. status umělce

Co nám to přinese?

 • Rozvoj vzdělanosti a občanské společnosti
 • Podpora ekonomiky, zaměstnanosti, inovací a prezentace ČR v zahraničí
 • Lepší nastavení odměňování pracovníků, větší svoboda řízení, rozvoj vícezdrojového financování nebo ochrana před přímým politickým vlivem jednotlivých kulturních institucí
 • Určení jasných standardů služeb skutečných muzeí, jejich rozdělení dle jednotlivých typů a právní zakotvení jejich vzdělávací činnosti. Veřejnost tak bude moci očekávat určitou kvalitu jejich služeb a pro pedagogické pracovníky bude pak brána jejich návštěva s žáky jako přímá pedagogická činnost.
 • Nastavení vhodných podmínek pro uměleckou tvorbu a přijetí opatření týkající se sociální, daňové a dalších oblastí, zaručujících umělcům sociální jistoty a zlepšení jejich profesního, sociálního a ekonomického postavení.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů
29.07.2021

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů

Čtvrtek 29. července 2021 - Rada Středočeského kraje schválila výzvu na poskytnutí dotací ke spolufinancování projektů na posílení biodiverzity v krajině. Radní také odsouhlasili záměr na zefektivnění veřejné dopravy s cílem snížit náklady. Dále schválili...

Lucie Chocholová: Kultura pomáhá kultuře
09.06.2021

Lucie Chocholová: Kultura pomáhá kultuře

V pátek 11. června odstartuje akce s názvem Středočeské kulturní léto s mottem “Kultura pomáhá kultuře”. Na různých místech středních Čech, na nádvořích, v zámeckých zahradách, nebo ve skanzenech lidové architektury, které spravují příspěvkové organizace...

CHCI VĚDĚT VÍCE