Piráti postavili silnou kandidátku připravenou čelit výzvám ve Středočeském kraji

Piráti postavili silnou kandidátku připravenou čelit výzvám ve Středočeském kraji

Středočeský kraj, 7. května 2020 – Do krajských voleb, které se uskuteční 2. a 3. října, Piráti Středočeského kraje vyšlou zkušené komunální politiky, pedagogy, ekonomy, advokáty, zdravotníky, IT specialisty či vědecké pracovníky.

“Jsem přesvědčen, že máme velmi kvalitní kandidátky a kandidáty, a věřím, že se nám podaří Středočeský kraj posunout směrem k vyšší životní úrovni občanů, k ohleduplnosti k vodě, krajině a lidem všech generací,” uvedl k proběhlé volbě lídr kandidátky a předseda středočeských Pirátů Jiří Snížek.

Mezi hlavní priority, se kterými půjdou Piráti do krajských voleb, patří problematika zdravotnictví, dopravy, školství, životního prostředí a zemědělství. Na řešení výzev v oblasti zdravotnictví se zaměří Petr Tomáš, který pracoval 30 let u středočeské záchranné služby. Vzhledem ke geografii a napojení na Prahu je nutné se zaměřit také na dopravu Středočeského kraje. Garantem této oblasti je Petr Procházka, vedoucí dispečer nákladní vlakové dopravy. Tématem zadržování vody v krajině se bude zabývat botanička Jana Skopalíková. Středoškolská učitelka a kandidátka do senátu v okrese Příbram Simona Luftová zastřeší oblast vzdělávání. Jednotícím prvkem pak bude řešení dopadů koronavirové krize v oblasti ekonomické, kulturní nebo sociální.

Kompletní kandidátní listina:

 1. Ing. Bc. Jiří Snížek, živnostník, IT konzultant

 2. Mgr. Jana Skopalíková, botanička, doktorandka PřF UK

 3. Mgr. Simona Luftová, středoškolská učitelka

 4. Ing. Daniel Netušil, metodik projektového řízení, radní města Benešov

 5. Bc. Petra Smutná, ekonomka

 6. Ing. Tomáš Zmuda, projektový manažer, zastupitel obce Jinočany

 7. Mgr. Adéla Šípová, advokátka

 8. Bc. Lucie Cirkva Chocholová, muzejní edukátorka a výstavářka

 9. Milan Zelený, student ergoterapie

 10. Petr Tomáš, zdravotnický specialista, školitel

 11. Petr Procházka, vedoucí dispečer nákladní vlakové dopravy

 12. Ing. Jan Lička, logistik skladového hospodářství

 13. Antonín Schejbal, student managementu sportu, zastupitel města Příbram

 14. Ing. Milan Krch, IT specialista

 15. Ing. Martin Suchánek, tajemník městského úřadu Poděbrady

 16. Vojtěch Lukavec, student všeobecného lékařství na 1. LF UK

 17. Mgr. Petr Chaluš, pedagog, předseda Fóra rodičů

 18. Tomáš Lénárd, živnostník v oboru audiovizuální produkce

 19. Magdaléna Vilímovská, studentka humanitní vzdělanosti

 20. Ing. Monika Keřková, MPA, konzultantka, zastupitelka obce Ohrobec

 21. Bc. Štěpán Drtina, asistent poslance, radní města Kutná Hora

 22. Ing. arch. Vojtěch Ertl, architekt

 23. Ing. Michal Hažlinský, network architekt

 24. Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D., polární ekolog

 25. Bc. Václav Kubaljak, pedagog

 26. Jan Prokop, IT specialista

 27. Bc. Jan Trnka, vedoucí letecké údržby

 28. Bc. Jan Čáha, DiS, zdravotnický záchranář

 29. Mgr. Bc. et Bc. Matouš Vanča, tajemník poslaneckého klubu Pirátů, zastupitel obce Čestlice

 30. Jaroslav Pros, hlavní kontrolor přepravy ČD

 31. Josef Bouše, IT specialista

 32. Marek Řebíček, ředitel dřevařské společnosti

 33. RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D., vědecký pracovník

 34. David Hösl, správce e-shopů a prodejen se sportovním vybavením

 35. Bc. Pavel Šanda, soukromý učitel, radiační fyzik, zastupitel města Neratovice

 36. Michal Trešl, umělecký kovář, zastupitel města Černošice

 37. Bc. Tereza Kvitová, výtvarnice, historička

 38. Mgr. Vladimír Kališ, politolog

 39. Ing. Markéta Šedivá, projektantka pozemních staveb

 40. Bc. Sámir Shanaáh, koordinátor individuálního fundraisingu, obchodní manažer

 41. Ing. Svatopluk Boček, manažer, chemik

 42. Jan Korbel, síťový inženýr

 43. Ing. Martin Martin, inženýr akustiky

 44. Jakub Václavovič, pedagog, propagátor sebeřízeného vzdělávání

 45. Radek Černohous, obchodní zástupce

 46. MDDr. Petr Čáp, zubní lékař

 47. Ing. Naděžda Hamplová, podniková ekoložka

 48. Miroslava Petráňová, účetní

 49. Roman Morávek, ekonom

 50. RNDr. Petr Petřík, Ph.D., vědecký pracovník, šéfredaktor odborného časopisu Botanika

 51. Patrick Zandl, IT specialista, publicista, spoluzakladatel iniciativy Covid19cz

 52. Jiří Adámek, OSVČ, realitní makléř

 53. Mgr. Jiřina Procházková, pedagožka

 54. MgA. Dominika Michailidu, výtvarnice

 55. Jan Jurik, elektrikář, DJ, provozovatel e-shopů

 56. Kristýna Hlásková, studentka

 57. Mgr. Marek Jeřicha, pedagog, zastupitel města Černošice

 58. Jaroslava Pechová, důchodkyně

 59. Bc. Vilém Nájemník, M.A, specialista na nová média ve vzdělávání

 60. Ondřej Klimeš, PR a marketingový specialista

 61. Bc. Jan Lukášek, soukromý zemědělec

 62. Bc. Radek Hampl, vedoucí správy majetku a technických služeb

 63. Ing. Ivan Šedek, důchodce, student Univerzity třetího věku

 64. Bc. Tomáš Laňka, OSVČ v cestovním ruchu

 65. Mgr. Bc. Vít Šnajdr, pedagog, místostarosta města Kutná Hora

Náhradníci

 1. Ing. Mgr. Mirek Dvořák, manažer

 2. Radek Hampl, personalista

 3. Bc. Darina Černá, sociální pracovnice, vychovatelka

 4. Mgr. Kristýna Holubová, referentka krajinotvorby a pozemkové správy

 5. Ing. Karolina Gyurovszka, doktorandka v oboru Evropské právo

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu