Parkovací parkour v Benešově

Parkovací parkour v Benešově

Tento rozbor bych rád uvedl osobní zkušeností. Už z dětství na sídlišti v Kralupech si pamatuji na “strkačku”: každovečerní rituál parkování aut, kdy později příchozí stáli v dalších řadách a s nezataženou ruční brzdou umožnili ranním ptáčatům, aby mohla svoje vozidlo vysvobodit pomocí postrkování těch napříč stojících. Postupně se objevovala modrá V.I.Péčka, rezervační zátarasy z krabic i falešné průkazy invalidů… je smutné, že když se podíváme na dnešní sídliště v České republice, příliš daleko jsme se za těch třicet let nedostrkali.

V Benešově samotném jsem nejednou potkal řidiče, kteří ostražitě vyčkávali s nastartovaným motorem dlouhé desítky minut na placených místech nebo kroužili sem a tam ulicemi, než se uvolní místo před jejich domem na stání mimo placenou zónu. Asi sami uznáte, že tím nijak nepomohli ani sobě, ani svému okolí. Žijeme auty a myslíme auty; všichni jsme dnes “autisty”, ke škodě všech. A není na politicích, aby někoho přeučovali, když sami patří do stejné skupiny. Měli bychom ale lidem umožnit chovat se racionálně, pokud k tomu najdou motivaci, zejména úsporou svých peněz.

Prvním krokem je sjednotit a zpřehlednit způsob parkování – tak, aby existovala jasná pravidla srozumitelná všem, včetně návštěvníků města. Tak, aby lidé věděli, za co platí a dostali za své peníze adekvátní protihodnotu. Co tedy jako Piráti navrhujeme?

Katastální mapa

Rozdělení ploch z pohledu katastrální mapy, modře v majetku města. Stejně jako v případě Táborských kasáren se čeká na koncepční řešení tohoto obrovského prostoru. Nebylo by nakonec lepší oněch odhadovaných 100 milionů na zvýšení prestiže Masarykova náměstí investovat do proměny místa, které de facto už roky jako náměstí slouží, ale svoji podobu stále hledá? Mapa vznikla na základě veřejných údajů z katastru.

Vycházíme z dlouholetých zkušeností a neúspěšných pokusů (nejen) pražského magistrátu. Ulice jsou veřejným prostorem, který máte právo využívat, ale nesmíte si jej přivlastňovat. Proto chceme krátkodobé stání po tři hodiny kdekoliv zdarma – tak, jak je to běžné i v obchodních centrech. Na nákup, oběd, kafe nebo razítko z úřadu tři hodiny stačí (pokud ne, děláme svoji práci špatně). Nad rámec této doby by parkování bylo zpoplatněno 10 korunami za hodinu; abyste se nemuseli stresovat, že necháte za návštěvu u babičky svoji výplatu. Roční permanentka na parkování po celém městě do tisícikoruny, pro invalidní a starší osoby za symbolickou cenu. Centrální parkoviště pak budou zcela zdarma – máme na mysli P+R u nádraží, plochy naproti Táborským a Pražským kasárnám, nevyhrazená místa v parkovacích domech. A to je vše! Žádné další výjimky ani V.I.P. zóny. Pro výchozí srovnání, kolik se platí jinde: roční poplatek za první vozidlo pro fyzické osoby v Praze je 1200,- Kč, pro ZTP a důchodce pak 360,- korun, v zónách pak až 80 korun na hodinu.

V první fázi přenastavíme na tyto ceny současné parkovací automaty. Nadále budeme podporovat platbu elektronicky a skrze mobilní telefony; sníží se tím náklady na údržbu parkovací infrastruktury i cena za stání. Permanentku vám pak bude moci na počkání vystavit i úředník, který díky digitalizaci agendy bude mít více času na lidský přístup. Ale jak se bude všem parkujícím férově účtovat čas?

Abychom mohli městské policii uvolnit ruce na důležitější úkoly než je luštění papírků a dohadování se s řidiči, kdo že je větší orgán, zapracujeme systematicky na řešení, se kterým experimentovalo už předchozí vedení města a které je obvyklé v zemích trpících dopravními zácpami. Od Holandska po Čínu dnes využívají dvě metody: Wi-Fi parkovací senzory a kamery rozlišující SPZ (pro zájemce uvádím příklady: PNI, Kiunsys, Nedap, SICK, Spel – případně Cleverciti). Po vyhodnocení nabídek a referencí oslovených firem pak vybereme řešení vhodné pro podmínky “Smart City” v Benešově; ne vše, co pracuje s internetem je zákonitě smart.

Co s vybranými penězi chceme následně udělat? Vrátit je zpátky do infrastruktury! Díky nim budeme moci například dokončit cyklostezky, rekonstruovat povrch zmíněných centrálních parkovišť a začít uvažovat o jejich zkapacitnění – bez toho, abychom museli zatěžovat obecní kasu dalšími půjčkami. Jakmile si lidé zažijí standardizované schéma parkování, můžeme jej začít rozšiřovat o další služby; noční ostrahu, myčku nebo občerstvení. Dopravcům-živnostníkům pak dáme prostor pro drobné podnikání rozvozem mikrobusy do okolních obcí ve špičkových časech – tak, abyste ve výsledku své vlastní auto potřebovali už jen na výlety.

Pirátské heslo

Citace závěrem (SPEL):

„Dobře provedený Smart parking systém může nejen zvýšit spokojenost rezidentů i návštěvníků města, ale může být pro město i velmi dobrou investicí. Nezanedbatelný je i pozitivní vliv na životní prostředí a bezpečnost silničního provozu. Urychlení nalezení volného parkovacího místa snižuje emisní zátěž – informace o stavu obsazenosti parkoviště je řidiči sdělováno dynamickými LED informačními tabulemi a má ji k dispozici na webovém portálu. Navíc, řidič hledající volné místo pro parkování nevěnuje pozornost okolnímu provozu a zvyšuje nebezpečí nehody.”

Vybrané společnosti poskytující řešení parkování ve městech:


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu