Jana Skopalíková: Podporujeme malé a střední regionální výrobce potravin

26. 03. 2021
Jana Skopalíková: Podporujeme malé a střední regionální výrobce potravin

I v současných složitých podmínkách se konala soutěž Potravinářský výrobek Středočeského kraje. O prestižní značku, která se uděluje jako certifikát kvality zejména menším výrobcům, se ucházelo 43 produktů. Ocenění získává 12 z nich.

„Soutěž, kterou Středočeský kraj podporuje malé a střední regionální výrobce potravin, se koná již čtrnáctým rokem. Pro výrobce je možnost umístit na svůj výrobek prestižní logo důležitá, a proto jsme ani kvůli covidu nechtěli přerušit tradici a tento ročník vynechat. Inspirovali jsme se současnou možností dělat leccos na dálku, a tak jsme namísto společného ochutnávání dodaných vzorků zvolili individuální způsob hodnocení,“ uvedla Jana Skopalíková (Piráti), radní pro životní prostředí a zemědělství.

Osm tradičních hodnotitelských subjektů, kde jsou zastoupeni například odborníci z Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice, Inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze, Krajského informačního střediska Středočeského kraje nebo Agrární komory, převzalo balíčky se vzorky přihlášených produktů a hodnotili je individuálně. Kritériem jsou senzorické vlastností, jako je chuť a vůně, a také suroviny a způsob jejich zpracování, design a funkčnost obalů a inovativnost, originalita či tradice. Jedním z hodnotitelů byla i hejtmanka Petra Pecková (STAN):

„Měla jsem tu čest stát se členkou poroty a musím říci, že bylo velmi těžké vybrat mezi tolika kvalitními výrobky ty nejlepší. Obdivuji všechny, kdo podnikají v potravinářství, děkuji jim za jejich práci a také za odvahu přihlásit se do soutěže. Věřím, že středočeská značka kvality jim pomůže v propagaci jejich výrobků.“

Přihlašovatelé mají možnost přihlásit svůj výrobek do jedné ze sedmi kategorií. Nejlepší v každé kategorii získávají certifikát a logo Potravinářský výrobek Středočeského kraje. Ten opravňuje výrobce po dobu dvou let užívat na výrobku ochrannou známku s logem soutěže. Kromě toho se v minulosti mohli bezplatně prezentovat ve stánku Středočeského kraje na jarní i podzimní výstavě Zemědělec v Lysé nad Labem. Jejich konání zatím kvůli pandemii koronaviru nelze předjímat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

CHCI VĚDĚT VÍCE