Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

16. 12. 2021
Jana Skopalíková: Podpořili jsme moderní projekty v environmentální výchově!

Praha 16. prosince 2O21 - Rada Středočeského kraje schválila dvě žádosti o poskytnutí individuální dotace na podporu moderních vzdělávacích projektů EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Jedná se o projekty, které se snaží reagovat na pandemii Covid-19 a s tím související omezení realizace EVVO ve Středočeském kraji.

„Projekty jsou zaměřeny na digitalizaci, ke které v současné době směřujeme a která by při případném omezení setkávání či distanční výuce měla pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu velký přínos. Jsem ráda, že vznikají nové moderní projekty, které pomohou jak učitelům, tak žákům,“ uvedla Jana Skopalíková, radní pro oblast životního prostředí a zemědělství.

Sedmikráska, nadační fond – nezisková společnost založená v roce 2001, předložila projekt, který reaguje na epidemiologické hrozby s ohledem na potřebu vzdělávání v oblasti změny klimatu, odpadového hospodářství či permakultury / biodiverzity pro udržitelný rozvoj. Tato reflexe je podpořena využitím online nástrojů v kombinaci s herními prvky (tzv. gamifikace), což je pro účastníky vzdělávání (především pro žáky škol) zábavnější a efektivnější forma vzdělávání. Výstupem projektu je vytvoření praktické a metodické podpory učitelů včetně digitálních inovativně – gamifikovaných pomůcek a metodik (součástí projektu je i následná evaluace).

Cílem druhého projektu s názvem „Digitalizace EVVO ve Středočeském kraji 1. etapa“ je vypracování, zpřístupnění a prezentace vzdělávacích materiálů v digitální formě a příprava živého vysílání v rámci projektu Geoškoly. S využitím moderních prvků, které využívají holistický přístup a novou formu zážitkové EVVO, jde v projektu hlavně o propagaci, popularizaci a zvýšení atraktivnosti EVVO ve Středočeském kraji. Výstupem projektu je vytvoření několika video spotů a živého vysílání přednášek na zajímavá témata se zaměřením na geologický vývoj na území Národního parku Barrandien a ČR a příprava pilotního portálu GeoEduGame s navržením řešení pro potřeby středočeského EVVO.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů
29.07.2021

Podporujeme vznik tůní a mokřadů, zefektivňujeme středočeskou dopravu a spolupracujeme s Památníkem tří odbojů

Čtvrtek 29. července 2021 - Rada Středočeského kraje schválila výzvu na poskytnutí dotací ke spolufinancování projektů na posílení biodiverzity v krajině. Radní také odsouhlasili záměr na zefektivnění veřejné dopravy s cílem snížit náklady. Dále schválili...