Jakub Václavovič k situaci na Kladně

Jakub Václavovič k situaci na Kladně

Vyjádření zastupitele Jakuba Václavoviče k důvodům složení mandátu:

V souladu se stanovami České pirátské strany nepodpořím vznik koalice ODS, Kladeňáci, ANO a SPD na Kladně.

Vznik této koalice vzhledem ke kladenské situaci a hrozbě koalice Volba pro Kladno, ANO a SPD pod vedením bývalého primátora Milana Volfa chápu a nechci tuto snahu blokovat, nicméně okolnosti mi nedovolí tuto koalici aktivně podpořit.

Výsledky voleb někdy vytváří těžko řešitelné situace, ta dnešní je jedna z nich. Kladno potřebuje změnu, ovšem účastí v koalici s SPD bych ale mohl poškodit Pirátskou stranu celostátně. To nechci a nikdy jsem ani neuvažoval o tom, že bych jednal v rozporu se zásadami pirátské politiky. Proto považují některá vyjádření o mém případném vyloučení ze strany za neporozumění konkrétní situaci.

Rozhodl jsem se z mého pohledu pro nejvhodnější kompromisní řešení - vzdání se mandátu, abych umožnil jiným zkusit Kladno pozitivně změnit i za těchto těžkých podmínek. Na komunální politiku nerezignuji, dál se jí budu věnovat a věřím, že za další čtyři roky dokážeme Kladnu nabídnout ještě lepší perspektivu než dnes.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu