Benešovská mateřská škola, komunitní centrum nebo oprava zámku, to vše s přispěním unie

Benešovská mateřská škola, komunitní centrum nebo oprava zámku, to vše s přispěním unie

Na Spořilově, jednom z největších benešovských sídlišť, vyrostla v roce 2017 nová mateřská škola. Jedná se o pozitivní výjimku, protože v uplynulých letech, kvůli slabým ročníkům, docházelo celorepublikově spíše k jejich zavírání než k nové výstavbě a renovaci. Mezi roky 2003 a 2008 bylo, převážně v menších obcích, zavřeno celkem 259 mateřských škol. Od poslední nově otevřené školy v Benešově uběhlo již 14 let a před 6 roky byla otevřena dočasná kontejnerová přístavba mateřské školy U kohoutka Sedmipírka v Dukelské ulici.

MŠ Úsměv - stará budova MŠ Úsměv - stará budova

Moderní budova MŠ Úsměv pojme až 140 dětí, pro které je připraveno 5 tříd, kvalitně vybavená kuchyň nebo vstupní hala s klouzačkou. Součástí areálu je rozlehlá zahrada s terénními prvky (tunely a kopce) a velkým množstvím herních prvků včetně altánů a domečků. Evropský fond pro regionální rozvoj přispěl na tento projekt zásadní částkou – 54 miliony korun.

K dalším zajímavým projektům s podporou Evropské unie na Benešovsku patří například vytvoření komunitního centra ve Voticích s dotací necelých 9 mil. Kč nebo oprava zámku a zámecké zahrady ve Vlašimi za 33 mil. Kč.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu