Aquapark. Místo, kde mě vomejou

Aquapark. Místo, kde mě vomejou

Asi není pochyb o tom, že příbramský aquapark je v současné době v žalostném stavu a je nezbytně nutná jeho rekonstrukce. Nejedná se však primárně o rekonstrukci, která je tzv. vidět, ale z velké části jde o technické vybavení.

Dle veřejně dostupných informací by se základní rekonstrukce aquaparku při zachování dnešní dispozice vyšplhala na částku 100 mil. Kč. Pokud si uděláme analýzu současné ekonomické situace aquaparku, tak zjistíme, že jej loni navštívilo 185 000 návštěvníků, kteří zde utratili přibližně 12 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že provozní náklady se blíží 18 mil. Kč, město v současnosti aquapark dotuje částkou 6 mil. Kč.

V loňském roce byla však z několika variant vybrána nejobsáhlejší varianta rekonstrukce, kdy hlavním argumentem byla návratnost celé investice, která se měla pohybovat kolem 250 mil. Kč. Následně byl vypracován projekt firmou H-projekt, který však původní variantu rekonstrukce ještě rozšířil, a nyní se již pohybuje okolo 370 mil. Kč. Opět byla nosným argumentem návratnost investice na základě zvýšení míry exkluzivity rekonstruovaného aquaparku.

Otázkou však zůstává, zda je tato návratnost opravdu reálná. Pokud se opřeme o data z projektového oponentního posudku ČVUT Fakulty stavební, rekonstrukce a rozšíření areálu by sice mělo zdvojnásobit příjmy, na straně druhé však stoupnou provozní náklady o cca 10 mil. Kč, a to hlavně z důvodu většího množství zaměstnanců a množství spotřebované energie pro sauny a atrakce. Celkově posudek předpokládá ztrátovost areálu kolem 3 mil. Kč, přičemž roční splátka úvěru bude 29-54 mil. korun.

Ano, jsou to z větší části spekulace a je klidně možné, že aquapark bude ve výsledku výdělečný, ale opravdu je tu město od toho, aby neslo břímě podnikatelského rizika? Nemělo by se město spíše snažit zachovat současný aquapark v technicky dobrém stavu, snižovat jeho energetickou náročnost? Tím minimalizovat budoucí náklady pro primární účel městského bazénu, což je zachování cenové dostupnosti plaveckému oddílu, výuky plavání pro školy a školky či pro širokou veřejnost. Chápeme to jako službu občanům, obdobnou MHD, která je také dotována z rozpočtu města.

Piráti rozumí touze města mít moderní aquapark, který by přilákal nové návštěvníky do města, ale dle našeho názoru je to spíše vhodné pro nový projekt na zelené louce pro soukromého investora. Město by k tomu mělo pouze poskytnout dobré investiční pobídky, aby takového investora našla. Pokud by se investor nenašel, něco by to o podnikatelském riziku projektu taktéž vypovídalo.

V současné době jsme však již v rozjetém vlaku, a jelikož byly vynaloženy nemalé peníze na zpracování projektové dokumentace a získání stavebních povolení, je otázkou, zda je rozumné začínat znovu od nuly a odsunout tak nutnou rekonstrukci havarijního stavu do neznáma.

Možná by to za to i stálo. Přeci jen světová ekonomika pomalu stagnuje a uvidíme, zda za pár let bude v Příbrami dostatek rodin, které budou ochotny platit vyšší vstupné za aquapark a sauny. Až čas ukáže…

Rozhodně ale víme, že bychom stovky milionů raději investovali do koncepčního řešení příbramského parkování, což podle nás občany v současnosti trápí více než délka člunových tobogánů či počet zvířátek v bazénu.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu